Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta surfa på denna webbplats accepterar du cookies.

X

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Välkommen till Åsebro förskola

Hit kommer barnen för att leka, lära och utvecklas tillsammans. Vi har naturen alldeles inpå knuten. Vårt arbetssätt bygger på att vi är ute mycket. 

Åsebro förskola har sin hemvist i skolans lokaler.

Avdelning Röda fjärilen- barn som är 5-6 år

Avdelning Blå fjärilen- barn som är 3-4 år

Avdelningarna Larven och Puppan- barn som är 1-2 år

Vi har ett gott samarbete med varandra och med fritids.

Arbetssätt/ förhållningssätt 
Som personal handleder vi i stället för att serva. Vi bromsar inte leken utan utmanar den. Vi har individuella regler utifrån ansvar och förmåga. Vi reflekterar tillsammans med barnen kring utveckling och lärande. Genom att ställa öppna och reflekterande frågor ger vi barnen möjlighet att själva lösa vardagliga problem. Det kan vara frågor som Hur skall du göra nu? Hur tänker du? Vad eller hur kunde du gjort i stället? 

Genom detta arbetssätt/ förhållningssätt anser vi att barnen blir självständiga och skapar en förmåga att ta egna initiativ. Barnen blir medvetna om sitt eget lärande och de lär sig att man kan påverka och ha inflytande.

   
Uteverksamhet 
Att vara ute mycket leder till bättre hälsa, mindre konflikter och stress bland barnen. Vi försöker vara ute minst två gånger om dagen.

Lek 
Leken är en mycket viktig del i barns vardag, det är genom leken som barnen lär och utvecklas. Att få leka tillsammans med andra i en grupp ger barnen möjlighet att utveckla sin sociala förmåga. Vi ser till att våran miljö är anpassad efter barnens intressen och att den utmanar och lockar till lek och olika aktiviteter.

Dokumentation
På förskolan dokumenterar vi kontinuerligt barnens utveckling som sker i våra aktiviteter och i vardagliga situationer. Vi använder oss av TYRA förskoleappen för att dokumentera samt ge information till vårdnadshavare.

 


Sidan uppdaterades 16 mars 2020