Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta surfa på denna webbplats accepterar du cookies.

Välkommen till elevhälsans medicinska del

Elevhälsans medicinska del fortsätter Barnavårdscentralens arbete med hälsosamtal, hälsoundersökningar och vaccinationer. Vi följer elevernas hälsa, tillväxt och utveckling under hela skoltiden och arbetar så nära undervisningen som möjligt. Elevhälsan är frivillig och elever och föräldrar kan söka kontakt med skolsköterskan vid behov. Skolläkaren träffar elever för konsultation och bedömningar av skolrelaterade hälsoproblem.

Elevhälsans uppgift är enligt skollagen att främst vara förebyggande och hälsofrämjande, men även omfatta hälsoundersökningar och enklare sjukvård.

Skolsköterskan och skolläkaren har tystnadsplikt och informerar inte någon i den övriga skolpersonalen om den enskilde eleven utan medgivande från förälder och elev. Därför är det viktigt att du som förälder själv kontaktar skolan om ditt barns hälsotillstånd kräver extra uppmärksamhet. Elevhälsan hjälper gärna till.

Skolan är elevernas arbetsplats och det är viktigt att arbetsmiljön är bra, stimulerande och trygg. Skolsköterskan och skolläkaren samarbetar med skolans pedagogiska personal liksom övrig elevhälsa i arbetsmiljöfrågor och övergripande elevhälsofrågor.

Hälsobesök under skoltiden

Förskoleklass

Elev och förälder erbjuds hälsosamtal hos skolsköterska för samtal om barnets hälsa och hur skolsituationen fungerar. Vid besöket undersöks barnets tillväxt (längd och vikt), syn och hörsel. Vid detta besök undersöks även ryggen för att upptäcka eventuell skolios. Innan besöket får ni en hälsoenkät och hälsofrågor att fylla i hemma tillsammans med ert barn. Vid behov kan en undersökning hos skolläkaren erbjudas.

Skolår 1

Hälsobesök hos skolsköterskan för kontrollelever.

Skolår 2

Skolsköterskan erbjuder hälsobesök med undersökning av tillväxt och syn samt undersökning av rygg.
Erbjudande om vaccination mot mässling, påssjuka och röda hund.

Skolår 3

Hälsobesök hos skolsköterskan för kontrollelever.

Skolår 4

Eleverna erbjuds ett hälsosamtal med undersökning av tillväxt, syn och hörsel. Vid detta besök tittar skolsköterskan även på ryggen för att upptäcka eventuell skolios. I samband med besöket ges tillfälle att prata om elevens hälsa, skolsituation och livsstil. Innan besöket får eleven en hälsoenkät att fylla i enskilt under lektion i skolan. Detta år erbjuds även en skolläkarundersökning vid behov. Föräldrar är välkomna att vara med.

Skolår 5

Hälsobesök hos skolsköterskan med undersökning av tillväxt och syn.

Skolår 6

Hälsobesök hos skolsköterskan med undersökning av tillväxt och syn samt undersökning av rygg.

Erbjudande till alla flickor om vaccination mot livmoderhalscancer (HPV).

Elevernas hälsa dokumenteras i skolhälsovårdsjournalen som är en sekretessbelagd handling. Journalen är datoriserad och uppgifterna behandlas i enlighet med patientsäkerhetslagen. Vaccinationer registreras även i ett nationellt vaccinationsregister SVEVAC, som används för statistiska beräkningar. Man kan där även få ett sammanhållet utdrag av alla sina vaccinationer om man önskar. Om ni av någon anledning inte vill att ert barns vaccinationer registreras i det nationella vaccinationsregistret måste ni säga till om det.

Skolsköterska årskurs 7 - 9 och gymnasiet

Birgitta Trulsson
Telefon: 0530-182 72
Mobil: 070-639 51 45
E-post: birgitta.trulsson@mellerud.se

Skolsköterska förskola - årskurs 6

Nordalsskolan och Fagerlidsskolan:
Solweig Jonsson
Telefon: 0530-182 42
Mobil: 070-322 58 06

Karolinerskolan, Åsebro skola och Åsens skola:
Anneli Stenberg
Telefon: 0530-180 23
Mobil: 073-973 52 84

Skolläkare

Skolläkare är Mårten Hallberg. Tidsbeställning sker via skolsköterskan.


Sidan uppdaterades 16 november 2018