Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta surfa på denna webbplats accepterar du cookies.

X

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Översiktsplan nu-2030!

Nu pågår revidering av översiktsplanen utefter de synpunkter som inkom under utställningen i våras. Målet är att översiktsplanen ska läggas upp för antagande till kommunfullmäktige under senhösten 2020.

Översiktsplanen är ett strategiskt dokument för att styra kommunens utveckling och planering på ett hållbart sätt mot uppsatta mål. Den visar hur kommunen ser på mark- och vattenanvändning och bebyggelsens utveckling i kommunen. Melleruds kommuns nya översiktsplan kommer gälla för tiden fram till 2030.

Melleruds kommun vill tacka för allt engagemang från arbetets start hösten 2017. Det finns stor utvecklingspotential på många områden i kommunen, såväl för bostäder och verksamheter som för mötesplatser, friluftsliv och transporter.

Kontakta oss

Vid frågor om arbetet är ni välkomna att kontakta oss:

E-post: oversiktsplan@mellerud.se

Jonas Söderqvist, Kart-/GIS-ingenjör
jonas.soderqvist@mellerud.se

Freddie Carlson, Bygglovshandläggare
freddie.carlson@mellerud.se

Utvärdering


Sidan uppdaterades 17 september 2020