Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta surfa på denna webbplats accepterar du cookies.

X

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Snart utställning av förslag till ny ÖP!

Just nu arbetar vi med förslaget till ny översiktsplan för Melleruds kommun. Efter avslutade medborgardialoger och samråd är vi tacksamma för alla synpunkter som kommit in! Synpunkterna har arbetats in och det nya förslaget planeras att gå ut på utställning under våren 2020. Då har du möjlighet att lämna synpunkter igen på förslaget. En ny översiktsplan beräknas vara färdig för antagande under hösten 2020.

Översiktsplanen är ett strategiskt dokument för att styra kommunens utveckling och planering på ett hållbart sätt mot uppsatta mål. Den visar hur kommunen ser på mark- och vattenanvändning och bebyggelsens utveckling i kommunen. Melleruds kommuns nya översiktsplan kommer gälla för tiden fram till 2030. Vid frågor om arbetet är ni välkomna att kontakta oss: oversiktsplan@mellerud.se, Jonas Söderqvist, Kart-/GIS-ingenjör eller freddie.carlson@mellerud.se, Bygglovshandläggare.

Läs mer om översiktsplanens funktion på nedanstående länk:

http://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/planering/oversiktsplan/

Kontakta oss

E-post: oversiktsplan@mellerud.se

Jonas Söderqvist, Kart- och GIS-ingenjör
jonas.soderqvist@mellerud.se

Gabriella Hemme, Projektledare
gabriella.hemme@mellerud.se

Utvärdering


Sidan uppdaterades 23 december 2019