Stöd till anhöriga

På våra mötesplatser finns det möjlighet att träffa andra anhöriga, få information och kunskap samt utbyta erfarenheter och få stöd av varandra. Ni kan få information och vägledning av personal på plats utifrån behov.

Det kostar ingenting att besöka oss och det stöd du kan få är helt frivilligt. Våra medarbetare har tystnadsplikt.

Varmt välkomna!

Mötesplats för föräldrar till barn med funktionsnedsättning (0-18 år)

Datum: tisdag 30 augusti, tisdag 27 september, tisdag 25 oktober, tisdag 22 november, tisdag 20 december.

Drop in: kl. 17.00-19.00 

Plats: Kyrkogatan 19, 464 30 Mellerud

Telefon: 072-856 09 54

 

Mötesplats för anhöriga till vuxna personer med psykisk ohälsa och/eller missbruksproblematik (18 år +)

Datum: måndag 26 september,  måndag 24 oktober, måndag 21 november, måndag 19 december. 

Drop in: kl. 17.00-19.00

Plats: Kyrkogatan 19, 464 30 Mellerud

Telefonnummer: 0530-180 73

 

Mötesplats för anhöriga till personer med demenssjukdom som inte har insats av Melleruds kommun

Vi erbjuder gratis informationstillfällen till dig som har någon i din närhet som har eller du misstänker har en demenssjukdom. På träffarna får du mer kunskap om demenssjukdomar så att du bättre kan stötta och förstå den som drabbats nära dig.

Träffarna leds av en demenssjuksköterska och sker i en liten grupp där det finns möjlighet att ställa frågor. 

Datum:

20 oktober 2022: Information om demenssjukdomar, orsaker, utredning och tillgänglig lindrande behandling 

3 november 2022: Information om hur det kan vara att leva med demenssjukdom, hur det är att leva med en person som lider av demenssjukdom samt vad som är viktigt att tänka på.  

17 november 2022: Information om vad som är viktigt att tänka på samt vad man kan få för hjälp via kommunen. 

Tid: kl. 17.30-19.30

Plats: Dagverksamheten Gläntan (Fagerlidshuset), Odengatan 36, 464 30 Mellerud

Föranmälan rekommenderas, begränsat antal platser.  Anmälan till Maria Sjöström, demenssjuksköterska, telefon 0703-426364.

Kontakta oss

Anhörigstöd
E-post: anhorigstod@mellerud.se

Sidan uppdaterades 14 september 2022