Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta surfa på denna webbplats accepterar du cookies.

Hemtjänst

När en ansökan om bistånd inkommer gör biståndshandläggaren ett hembesök och utreder vilka behov du har och i vilka former olika insatser bäst kan tillgodose behoven. Utredningen sker i samråd med dig.

Om den som ansöker om bistånd bor i egen bostad kan bland annat följande former av insatser komma ifråga:

- personlig hygien
- toalettbesök
- städning
- inköp
- ledsagning
- tvätt
- färdiglagad mat

Omfattningen kan variera från någon gång i månaden till flera gånger per dygn. Hemtjänstpersonalen har tystnadsplikt. Du som behöver hjälp ska själv eller genom ombud söka detta hos biståndshandläggare i kommunen.

Trygghetstelefon

Du som upplever det otryggt att vara ensam hemma, eller är orolig för att ramla och bli liggande utan hjälp, kan ansöka om trygghetstelefon.
Trygghetstelefon fungerar dygnet runt. För att kunna ha trygghetstelefon krävs att ett fast telefonabonnemang finns i bostaden och att den enskilde har förmåga att hantera trygghetstelefonen (veta i vilka situationer den ska användas och veta hur den fungerar).

Trygghetstelefon kan beviljas för:

- personer med stor otrygghet

- personer som löper större risk än andra att komma i nödsituationer och inte kan larma på annat sätt

OBS! Den som har IP-telefoni kan för närvarande inte få trygghetstelefon. Trygghetstelefon ersätter inte akut sjukvård.


För utförligare information - tag kontakt med biståndsenheten.


 

Enhetschef Hemvården Södra

Gunilla Gustafsson 
Telefon: 0530-189 41 
Fax: 0530-183 35
E-post:
gunilla.gustafsson@mellerud.se

Enhetschef Hemvården Norra

Malin Rahm
Telefon: 0530-183 31
Fax: 0530-183 35
e-post:
malin.rahm@mellerud.se

Telefontider:

8.30 - 9.30
15.00 - 15.30

Hemvården Centrum

Besöksadress:

PD Lundgrensgatan 10
Mellerud
Fax: 0530-183 35

Samordnare

Yvonne Larsson
Telefon: 0530-183 34
Fax: 0530-183 35
E-post:
yvonne.i.larsson@mellerud.se

Samordnare

Cecilia Dahlin 
Telefon: 0530-183 29
Fax: 0530-183 35
E-post:
cecilia.dahlin@mellerud.se

 

Hemvården Skållerud
Besöksadress:

Barkvägen 3
Åsensbruk
Fax: 0530-189 29

Samordnare

Laila Ohlsson 
Telefon: 0530-189 30
Fax: 0530-189 29
E-post:
laila.ohlsson@mellerud.se

 
Hemvården Kroppefjäll
Besöksadress:

Bringsrovägen 36
Dals Rostock
Fax: 0530-189 39

Samordnare

Britt Johansson
Telefon: 0530-189 40
Fax: 0530-189 39
E-post:
britt.johansson@mellerud.se

 


Sidan uppdaterades 10 april 2018