Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta surfa på denna webbplats accepterar du cookies.

X

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Hälso- och sjukvård

Västra Götalandsregionen ansvarar för primärvård och all sjukhusvård.

Kommunal hälso- och sjukvård omfattar, hemsjukvård i ordinärt boenden och i särskilda boendeformer samt rehabiliteringsinsatser.

Hemsjukvård

Hemsjukvård betyder att sjukvård utförs i hemmet, det vill säga i ordinärt boende och i särskilda boendeformer. Vården som bedrivs är allt från enkel sjukvård till vård som annars skulle kräva sjukhusvård och omfattar alla åldersgrupper samt även i livets slutskede.

I verksamheten finns olika yrkeskategorier (sjuksköterskor, undersköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter och administrativ personal). Genom en sammanhållen organisation och att det finns läkare knuten till verksamheten finns det mycket goda förutsättningar att vårda svårt sjuka i hemmet.

Inkontinenshjälpmedel provas ut av sjuksköterskor inom hemsjukvårdens verksamhetsområde samt på det särskilda boendet Bergs.

Rehabilitering

Kommunrehab består av fysioterapeuter, arbetsterapeuter och hjälpmedelstekniker.

Kommunrehab kan hjälpa dig som bor i kommunens särskilda boenden eller är inskriven i kommunens hemsjukvård.

Kommunrehab bedömer behov av, provar ut och förskriver individuella hjälpmedel samt behov av träningsinsatser.

Du som har funktionsnedsättning har rätt till ekonomiskt bidrag för att anpassa bostaden för att kunna leva ett självständigt liv i eget boende. Detta regleras i lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag mm.
Kommunens arbetsterapeuter kan hjälpa dig med intyg och förslag till åtgärder.

Korttidsboende

Bergs består av en del för boende samt en del för korttidsvård. Korttidsvård erbjuds de som behöver rehabilitering, eftervård, växelvård samt avlösning för anhöriga. Du som väntar plats i särskilt boende kan också erbjudas tillfällig vistelse på korttidsavdelningen.

Patientnämnden

Alla ska få vård av god kvalitet och ett gott bemötande. Om du inte är nöjd kan du lämna synpunkter eller klaga. Du kan också komma med idéer och förslag på hur vården kan bli bättre. Kontakta i första hand den verksamhet i kommunen där du har fått vård och behandling till exempel hemsjukvård. De har skyldighet att ta emot och bemöta dina synpunkter eller klagomål.

Länk till patientnämndens hemsida där du finner mer information: https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/Patientnamnden/

Enhetschef för hemsjukvård

Maria Lobrant 
Telefon: 0530-183 68
Fax: 0530-183 28
 
E-post: maria.lobrant@mellerud.se

Demenssjuksköterska

Charina Dagström
Telefon: 0530-183 52 
E-post: charina.dagstrom@mellerud.se

Kommunrehab

Besöksadress:

Kyrkogatan 5
Mellerud
 


Sidan uppdaterades 17 november 2020