Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta surfa på denna webbplats accepterar du cookies.

X

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Reglementen

Lag om färdtjänst (SFS 1997:736)
I korthet säger lagen att kommunen kan bevilja tillstånd till färdtjänst till personer som är folkbokförda i kommunen och som på grund av ett funktionshinder, som beräknas bestå i minst sex månader, har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller att resa med allmänna kommunikationsmedel. Tillståndet gäller inte transporter som av någon anledning bekostas av det allmänna.

 

Reglemente
Kommunfullmäktige har fastställt ett reglemente för färdtjänsten. Här finns också regler för vilken avgift du ska betala för varje resa.

 

Överklaga?
Alla beslut om färdtjänst – beviljande eller avslag – kan överklagas till Förvaltningsrätten. Överklagandet ska lämnas in skriftligen till Kommunstyrelsen, Melleruds kommun, 464 80 Mellerud. För att överklagandet ska kunna prövas, måste handlingarna ha kommit in till Kommunstyrelsen senast tre veckor från den dag då Du fick del av beslutet.

Blåklint

Mer information:

Regler för färdtjänstpdf (pdf)

 

Kontakt med handläggare:

Medborgarkontoret

Telefon: 0530-189 02
Telefontid: måndag-fredag 8.0-12.00

Medborgarkontorets öppettider:

Måndag - torsdag: 8.00 - 16.30
Fredag: 8.00 - 13.00

Sidan uppdaterades 4 december 2012