Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta surfa på denna webbplats accepterar du cookies.

X

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Omvärldsläget

Flagga blå och gul

Invasionen av Ukraina har påverkat många av oss känslomässigt. Här har vi samlat svar på några vanliga frågor.

Vi följer vad som händer i vår omvärld och vad nationella och regionala myndigheterna gör för bedömningar. Vi arbetar även med beredskap för olika fokusområden så som eventuellt flyktingmottagande.

Det är Migrationsverket som är ansvariga för mottagandet av flyktingar. Den som får uppehållstillstånd som massflykting omfattas av lagen om mottagande av asylsökande, LMA. Personerna som omfattas av direktivet har rätt att få bistånd med boende och dagersättning från Migrationsverket. De som omfattas av massflyktdirektivet kommer att kunna bo på Migrationsverkets boende. Mer information finns på Migrationsverkets hemsida.

Vår organisation planerar för att det kan komma ukrainska flyktingar till Melleruds kommun. Vi följer Migrationsverkets information om läget och deras anvisningar. Får vi signaler om att ukrainska flyktingar anvisas till kommunen, kommer vi att vidta åtgärder för att ta emot dem på ett bra sätt.

Tillfälligt boende

Med anledning av situationen i Ukraina söker nu Migrationsverket flera bostadsplatser i första hand i närheten av deras befintliga kontor.

Fastighetsägare och uthyrare - Migrationsverket

Melleruds kommun tar i nuläget bara emot människor på flykt från Ukraina som anvisas hit av Migrationsverket. Vi vet dock att det finns privatpersoner  som har tagit emot flyktingar i sitt hem och vill hjälpa till.

Det är fantastiskt vilken medmänsklighet väldigt många visar. Kommunen medverkar genom att ställa boenden i våra egna lokaler till förfogande för av Migrationsverket anvisade flyktingar.

Du som har tagit emot en människa på flykt i ditt hem behöver idag se till att personen kontaktar Migrationsverket för registrering så att hen får ett beslut om uppehållstillstånd som massflykting. Det är bara när man fått beslut från Migrationsverket som man har rätt till bistånd enligt lagen om asylsökande.

Från och med måndag 21 mars är det möjligt att göra en digital ansökan på Migrationsverket för att bli registrerad. Det krävs dokument, ID-handlingar med mera. Däremot kommer biometriupptagningen, det vill säga foto och fingeravtryck, att göras vid ett senare tillfälle, då krävs tidsbokning eftersom man behöver vara på plats fysiskt.

Ukrainska medborgare med biometriskt pass som är oregistrerade kan stanna i Sverige i 90 dagar som turist. Då har man exempelvis inte rätt till bistånd, varken från Migrationsverket eller kommunen. Därför är det viktigt att så många som möjligt registrerar sig. Om du som privatperson tar emot flyktingar som saknar egna ekonomiska medel, får du just nu själv stå för kost och logi innan beslut om uppehållstillstånd som massflykting från Migrationsverket.

Det här gäller om du tar emot flyktingar i ditt hem:

  • Att öppna sitt hem kräver ett stort ansvar. Då det är dessutom handlar om utsatta människor som flytt från krig så finns det tyvärr en stor risk att de inte mår bra och behöver stöd i hanteringen och bearbetningen av vad som hänt.
  • Är boendet tillräckligt stort för ytterligare en eller flera personer? Det måste vara trivsamt för alla.
  • Att ta emot någon som inneboende under en kortare period är ok, men att hyra ut i andrahand utan hyresvärden eller bostadsföreningens tillstånd är däremot inte det.
  • Är det ett barn under 18 år som ska tas emot? Då måste det gå via myndigheter. Om vårdnadshavare inte är med är man skyldig att kontakta socialtjänsten i kommunen.
  • Som privatperson får man inte heller ta hand om ensamkommande flyktingbarn utan att ha fått godkänt från myndigheterna. Vill man hjälpa ett barn under 18 år, som inte har med sig en vårdnadshavare, ska man kontakta socialtjänsten i sin kommun.
  • Det går inte heller ut någon ekonomisk ersättning till privatpersoner som öppnar sina hem för flyktingarna.
  • Sällskapsdjur som kommer från Ukraina tillsammans med sina ägare ska kontrolleras av tullpersonal när de passerar gränsen till Sverige. Om ett sällskapsdjur från Ukraina befinner sig i Sverige utan att ha kontrollerats av tullpersonal, ska djuret så fort som möjligt besöka en veterinär. Veterinären kontrollerar djuret och dess handlingar.

För att barn och ungdomar från Ukraina ska ha rätt till skola och förskola ska de antingen ha ett beslut om uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet eller vara asylsökande. Ukrainska ”oregistrerade” medborgare med ett biometriskt pass kan stanna i Sverige i 90 dagar men räknas då som en turist och har ingen rätt till skola eller bistånd enligt lagen om mottagande av asylsökande med flera.

För att planera och utreda skolgång behöver kontakt tas med kommunens Arbete- och integrationsenhet. När en kontakt har tagits bokas in familjen/personen in på ett möte för att klargöra om barnet/barnen omfattas av LMA eller har uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet. Om familjen/personerna inte har registrerat sig på Migrationsverket behöver de göra det så snart som möjligt. Det går att registrera sig digitalt på Migrationsverkets websida. Länk till annan webbplats.

När det klargjorts att barnet/barnen har rätt till skola startas planeringen tillsammans med "rätt" skola utifrån barnets ålder och ort.

På webbplatsen krisinformation.se finns information om hur du kan hantera oro, hos dig eller hos barn i din närhet, samt vart du kan vända dig för att få stöd.

Kriget i Ukraina - Krisinformation.se

I Mellerud finns skyddsrum i olika byggnader. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har på sin hemsida samlat mer information om skyddsrum. Där finns också en karta på hur du hittar ditt närmaste skyddsrum.

Skyddsrum (msb.se)

Som privatperson finns många olika alternativ för att ge stöd till befolkningen i Ukraina, via hjälporganisationer eller olika privata alternativ. Tänk på att det kan vara klokt att välja hjälporganisationer som kontrolleras så att pengarna går till det ändamål som utlovas, dessa har så kallade "90-konton".

Hos Svensk insamlingskontroll hittar du organisationer med kontrollerade 90-konton.

Källkritik - vid kriser och allvarliga händelser är det extra viktigt att vara källkritisk. Sök information från olika källor för att få en bild av läget och sprid inte vidare obekräftade rykten.

Läs mer om källkritik på hemsidan Krisinformation.se Länk till annan webbplats.

Förberedd - passa på att se över din hemberedskap, engagera dig, och bidra till vår gemensamma säkerhet.

Mer om vad kan jag som privatperson kan göra finns på MSB:s hemsida.

Många väljer att öka sin hemberedskap. Bland annat har försäljningen av kärl till bensin och diesel ökat, liksom gasol och andra brandfarliga varor. Räddningstjänsten ser en ökad kris- och hemberedskap som något positivt och vill samtidigt påminna om att det finns regler kring brandfarliga vätskor och gaser i ditt hem eller fritidsboende som du måste ha koll på.

Förvaring av brandfarliga ämnen i hemmet - Melleruds kommun

På sidan krisinformation.se finns det en samling med länkar till myndigheternas information på andra språk.

Andra språk / other langugaes - Krisinformation.se

Samling med översatt informationsmaterial kring hälso- och sjukvård att använda i mötet med personer som flyr kriget i Ukraina.

Översatt material om hälso- och sjukvård

I samband med flyktingsituationer ökar risken för människohandel. Som nationell samordnare mot människohandel har Jämställdhetsmyndigheten tagit fram information till flyktingar.

Information till flyktingar på ukrainska och engelska

Migrationsverket har tagit fram ett informationsblad till den som söker tillfälligt skydd på ukrainska, ryska och engelska.

Information till dig som söker tillfälligt skydd – ukrainska Länk till annan webbplats.
Information till dig som söker tillfälligt skydd – ryska Länk till annan webbplats.
Information till dig som söker tillfälligt skydd – engelska

Saknar du svaret på någon fråga? Klicka på "Synpunkter på hemsidan" och skriv in din fråga. Vi besvarar den så snart som möjligt.

Sidan uppdaterades 28 mars 2022