Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta surfa på denna webbplats accepterar du cookies.

X

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Stöd till föreningar och kulturaktörer

Melleruds kommun vill göra det vi kan för att underlätta för våra lokala föreningar i denna svåra tid. Stödet till föreningar presenterades den 1 april 2020. Eftersom situationen kan komma att ändras ber vi dig att hålla dig uppdaterad med information här på vår hemsida.

Vi avser att stödja det lokala föreningslivet med anledning av covid-19 på följande sätt: 

LOK-aktivitetsstöd 

För föreningar som beviljas LOK-aktivitetsstöd för 2020, kommer bidraget att betalas ut på samma nivå som för 2019. Detta gäller trots att föreningar eventuellt behöver ställa in aktiviteter med anledning av covid-19. Förutsättning för utbetalning av LOK- aktivitetsstöd är som vanligt att föreningar skickar in årsmötesprotokoll, verksamhetsberättelse inklusive bokslut och revisionsberättelse till Medborgarkontoret. Vid årets slut ska rapportering av genomförda aktiviteter lämnas som vanligt. 

Drifts- och hyresbidrag 

Drifts- och hyresbidrag som är beviljade kommer att betalas ut trots att föreningar eventuellt behöver ställa in aktiviteter med anledning av covid-19. Förutsättning för utbetalning av drifts- och hyresbidrag är som vanligt att föreningar skickar in årsmötesprotokoll, verksamhetsberättelse inklusive bokslut och revisionsberättelse och verksamhetsplan för 2020 till Medborgarkontoret. Vid årets slut ska rapportering av genomförda aktiviteter lämnas som vanligt. 

Avbokning av lokaler 

Vid avbokning av kommunens idrottshallar och konferenslokaler debiteras ingen avgift. 

Dispens att lämna in årsredovisning senare 

Då föreningar kan komma att behöva skjuta på sina årsmöten med anledning av att minska smittspridning av covid-19, finns möjlighet att ansöka om dispens med att lämna in årsmötesprotokoll. Om en förening vill ha dispens ska man först kontakta Medborgarkontoret. 

Övrigt 

Regeringen har även gått ut med att ideella föreningar som har en skatt att betala och som fått tillfälliga betalningsproblem, kan söka anstånd med betalning på grund av coronaviruset hos Skatteverket.  

Länkar till stöd och bidrag

Idrottsföreningar

Kulturaktörer

Kontakta oss gärna för frågor

Dovile Bartuseviciute

Medborgarkontoret

medborgarkontoret@mellerud.se

Telefon: 0530-189 00

Information från Folkhälsomyndigheten

Information till idrottsföreningar och träningsanläggningar om covid-19

Rekommendationer för evenemang med färre än 50 deltagare

Frågor och svar om covid-19


Sidan uppdaterades 15 maj 2020