Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta surfa på denna webbplats accepterar du cookies.

X

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Socialförvaltningens arbete och skyddsutrustning

Här kan du läsa om hur socialförvaltningen arbetar för att förhindra smittspridning inom våra verksamheter och hemtjänst/hemsjukvård. Vi säkerställer även att vi har nödvändiga kunskaper och möjligheter att hantera covid-19 om sjukdomen drabbar någon av våra brukare. Det finns god kunskap, vana och rutiner för att förebygga och hantera smittor av olika slag i det dagliga arbetet.

Socialförvaltningens arbete och rutiner

Vi gör vårt yttersta för att du som behöver vår hjälp ska få den på ett tryggt och säkert sätt. Det handlar om åtgärder för att minska risken för smitta och att ta hand om de som har smittats på ett säkert sätt. Vi följer noggrant rekommendationer och rutiner från Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten och Vårdhygien. Vi ser även till att alla som jobbar med vård och omsorg har nödvändiga kunskaper och möjligheter att hantera covid-19 om sjukdomen drabbar någon av våra brukare eller medarbetare.

Vårdhygieniska rutiner för ordinärt boende, till exempel hemtjänst och hemsjukvård.

Vårdhygieniska rutiner inom särskilda boendeformer för äldre och LSS

Förebyggande insatser

Vi arbetar med förebyggande insatser på särskilt boende, i ordinärt boende och inom stöd och service. Exempel på insatser är att personal bär visir, rutiner för säkra besök, vi har minskat antalet personer hos en brukare, att alla brukare äter på sina rum i den mån det går samt inga sociala sammankomster. Personalen hjälper de boende med handhygien och hostetikett. 

Om någon ur personalen känner sig sjuk ska de stanna hemma eller omedelbart sjukskriva sig och gå hem. På rekommendation från Folkhälsomyndigheten, ska personal stanna hemma i minst 7 dagar från att symtomen började. Det viktigaste är att alltid arbeta enligt basala hygienrutiner. Kommunen erbjuder all personal egentest vid symtom. 

Smittskydd Västra Götalands rekommendationer för att minska smittspridning på särskilda boenden

Smittskydd Västra Götalands rekommendationer för att minska smittspridning av covid-19 mellan hemtjänstpersonal och vårdtagare

Basala hygienrutiner

Basala hygienrutiner handlar om handhygien och hur vi använder arbetskläder, skyddshandskar och annan skyddsutrustning. Vi följer Socialstyrelsens rekommendationer för basala hygienrutiner för personal inom vård och omsorg.

Vi är noga med att följa de basala hygienrutinerna och har under coronapandemin gjort extra insatser för att säkerställa att all personal vet hur de ska följa rutinerna.

Film om basala hygienrutiner

 

Skyddsutrustning

Den skyddsutrustning vi använder är:

Visir

Visir ger ett skydd mot droppsmitta. Det uppstår när någon hostar. Det används i alla situationer när personal är minst 2 meter från en brukare. Personal har tillgång till visir på varje enhet och i varje bil.

Visir

Visir och munskydd 

Vid arbetsmoment som innebär risk för kontakt med kroppsvätskor ska ögon, näsa och mun skyddas mot stänk. Om brukaren har misstänkt eller konstaterad covid-19 kombineras det med munskydd. 

Det är viktigt att munskydd används på rätt sätt för att hindra smittspridning. De munskydd vi använder vid misstänkt eller konstaterad smitta är klass IIR. Det betyder att det är tre lager och det yttersta är vätskeavstötande. Andra typer av munskydd ger inte tillräckligt skydd.

Visir och munskydd

Visir och andningsskydd

Visir och andningsskydd FFP2 används i samband med aerosolbildande insatser (trakeostomi, sugning av luftvägar och liknande) som kan göra smittan luftburen. Vi har även flergångsmasker som rengörs med ytdesinfektion och kan användas länge.

 

Visir och andningsskydd

Skyddsförkläde och skyddsrock

Förkläde används vid risk för kontakt med kroppsvätskor för att skydda när det finns risk för att våra arbetskläder förorenas. I de flesta situationer räcker det med engångs skyddsförkläde utan ärm förutsatt att underarmar desinfekteras efter avslutat arbetsmoment. Vid risk för kraftig förorening av arbetskläder eller underarmar rekommenderas långärmat plastförkläde.

Heltäckande plastförkläde

 

Sidan uppdaterades 17 december 2021