Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta surfa på denna webbplats accepterar du cookies.

X

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Tillfälligt stopp att hyra kommunens anläggningar för fritidsaktiviteter med ungdomar

Kommunen inför ett tillfälligt stopp för fritidsföreningar att hyra kommunens inomhus- och utomhusanläggningar till ungdomar med omedelbar verkan fram till den 30 april. Detta är en av åtgärderna för att minska smittspridningen av covid-19. 

Med anledning av den höga smittspridningen av covid-19 i kommunen har Smittskydd Västra Götaland rekommenderat att vi behöver hjälpas åt att minska kontakterna mellan barn och ungdomar på fritiden. Efter smittskydds rekommendation har kommunen beslutat att inte hyra ut inomhus- eller utomhusanläggningar för fritidsaktiviteter en begränsad tid. Detta gäller även för organiserade idrotts- och fritidsaktiviteter för ungdomar som är födda 2002 eller senare. Beslutet gäller från och med 16 april fram till den 30 april. Ett nytt beslut kommer att tas den 30 april utifrån aktuellt läge.  

Med inomhus- och utomhusanläggningar för fritidsaktiviteter menas kommunägda idrottsarenor, fotbollsplaner, gymnastiksalar, idrottshallar och konferenslokaler som hyrs ut till föreningar. 

Smittan finns i hela samhället och det är bara genom att alla invånare och verksamheter tar pandemin på allvar och följer rekommendationerna som smittan kan begränsas. Nu behöver vi alla hjälpas åt för att stoppa smittspridningen. 

Publicerad: 16 april 2021