Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta surfa på denna webbplats accepterar du cookies.

X

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Konstaterade fall av covid-19 i en verksamhet

Melleruds kommun har konstaterad covid-19-smitta i en verksamhet inom Vård och omsorg. Verksamheten arbetar efter de direktiv som myndigheterna förordar gällande vård och behandling. Smittspårning pågår för all berörd personal och brukare inom verksamheten. Huvudsyftet med smittspårningen är att minska risken för smittspridning. Berörda brukare och anhöriga har blivit informerade.

Så jobbar vi för att förhindra smittspridning

För att motverka smittspridning följer vi Västra Götalandsregionens rutiner för vårdhygien, använder visir samt rekommenderad skyddsutrustning vid nära omvårdnad. All personal arbetar enligt våra rutiner kring smittspridning och skydd av brukare. Våra rutiner baseras på aktuella rekommendationer från ansvariga myndigheter och uppdateras kontinuerligt utifrån nya förutsättningar och myndigheters rekommendationer. Vi följer även Folkhälsomyndighetens och Socialstyrelsens övriga rekommendationer för att motverka smittspridning.  

Om personal blir sjuk, även vid milda symtom, ska de stanna hemma från jobbet. Melleruds kommun erbjuder ett egentest för provtagning av covid-19 till all personal. Personal stannar hemma i väntan på provsvar. Vid positivt provsvar får personal förhållningsregler från Smittskydd och behandlande läkare. 

Fortsätt följ rekommendationer 

Fortsätt håll i och följ aktuella rekommendationer. Vi har alla ett personligt ansvar för att skydda oss själva och andra från smittspridning.

Läs mer på Folkhälsomyndigheten om hur du kan skydda dig och andra från smittspridning.  

Publicerad: 12 januari 2021