Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta surfa på denna webbplats accepterar du cookies.

X

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Egentester för covid-19 för personal inom vård och omsorg

Nu har personal inom kommunens vård och omsorg möjlighet till egenprovtagning av covid-19. Testet kan visa om man har en pågående infektion av coronaviruset och provsvar levereras direkt till den som har tagit provet. 

Testerna är avsedda för de anställda som är hemma med så lindriga symptom att de direkt kan återgå i tjänst om provet är negativt - exempelvis vid lätt snuva, lätt halsont eller lätt hosta. För att ta reda på om symptomen beror på covid-19 eller inte, får personalen nu en möjlighet att testa sig, om de själva vill. Egentestet kan genomföras tidigast efter 24 timmar med symptom, annars finns risk att provsvaret är missvisande. Folkhälsomyndighetens rekommendationer om att stanna hemma när man är sjuk eller har symtom gäller fortfarande. Vilka anställda som kommer att få testa sig bestäms efter samråd med närmaste chef, som bokar tid för provtagning av den anställde. 

Testet genomförs med topsning av svalg, näsa och saliv av som medarbetaren själv utför. Testerna analyseras av ett laboratorium och normalt sett ska provsvar komma dagen efter att man lämnat sitt prov. Provsvaret är personligt och levereras direkt till den anställdes mobil.  

För mer information kring egentester inom kommunal vård- och omsorg samt socialtjänst, läs mer på Vårdsamverkans hemsida om provtagning och egentester.  

Publicerad: 22 maj 2020