Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta surfa på denna webbplats accepterar du cookies.

X

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Covid-19: Temporära åtgärder med anledning av regionala rekommendationer i Västra Götaland

Smittspridningen i Västra Götaland är fortsatt hög. Till 2 maj gäller särskilda restriktioner för Västra Götaland. Utöver Västra Götalands lokala rekommendationer gäller även Folkhälsomyndighetens allmänna föreskrifter och råd, liksom tidigare.

Sidan uppdaterades 16 april kl. 16.25

Särskilda rekommendationer för Västra Götaland förlängs till 2 maj

 • Umgås bara med personer du normalt träffar.
 • Undvik platser om det är risk för trängsel exempelvis kollektivtrafik och köpcentrum.
 • Håll avstånd.
 • Använd alltid munskydd i kollektivtrafiken.
 • Avstå från icke nödvändiga resor.
 • Använd munskydd i miljöer där nära kontakt inte går att undvika.
 • Fortsätt arbeta hemifrån.
 • Särskilda restriktioner gäller för skolor i Västra Götaland

Utöver Västra Götalands lokala rekommendationer gäller även Folkhälsomyndighetens allmänna föreskrifter och råd, liksom tidigare. De regionala rekommendationerna ska ses som en förstärkning lokalt i Västra Götaland.

De regionala rekommendationerna förlängs i Västra Götaland, VGR Västra Götalandsregionen

Special recommendations in Västra Götaland in other languages

Testa dig om du har symptom för covid-19

Smittspridningen av sjukdomen covid-19 är omfattande i Sverige. Folkhälsomyndigheten, MSB Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Socialstyrelsen och Länsstyrelsen har tagit fram två filmer om testning. Den ena filmen handlar om skillnaden mellan PCR-test och antikroppstest. Den andra filmen handlar om att du ska testa dig om du har symptom för covid-19.

Filmer på flera språk om att testa dig om du har symptom för covid-19

Vaccinering mot covid-19

Västra Götalandsregionen ansvarar för vaccination mot covid-19 i länet. De som har störst behov av att skyddas mot att bli allvarligt sjuka erbjuds vaccin först.

Att vaccinera sig mot covid-19 är frivilligt och gratis.

Du kan ringa och ställa allmänna frågor om vaccination

Västra Götalandsregionen har en telefontjänst som alternativ till dig som inte har möjlighet att gå in digitalt på 1177.se för att läsa om allmänna frågor kring vaccination mot covid-19.

Telefonnummer: 010-473 94 30
Öppettider: kl 7-16

Obs! Du kan inte boka tid eller få svar på medicinska frågor via telefontjänsten.

Mer information om vaccination

På 1177 hittar du vanliga frågor och svar om vaccinering och information på andra språk

På Västra Götalandsregionens webbsida hittar du vanliga frågor och svar om vaccineringen.

På Folkhälsomyndighetens webbsida finns allmän information om vaccinering mot covid-19.

Krisinformation.se samlar länkar till myndigheternas information om vaccinering mot covid-19

Hjälp till att förhindra ryktesspridning och spekulationer – var källkritisk och dela enbart bekräftad information från trovärdiga källor.​​​​​​​

Aktiviteter för barn och unga

Äldre ungdomar som är födda 2002 eller senare kan delta i organiserade idrotts- och fritidsaktiviteter, både inomhus och utomhus. Bedömningen är att de positiva aspekterna av barn och ungas fysiska aktivitet överväger och därför görs en ändring i de allmänna råden. Den beslutade förändringen träder i kraft den 6 februari. Sedan tidigare kan personer födda 2004 eller tidigare idrotta under förutsättning att de följer de allmänna råden.

För dig som företagare

För dig som är företagare finns mer information om pandemilagen på Länsstyrelsens webbplats

Frågor och svar om regler för gym- och sportanläggningar, badhus och handelsplatser, Folkhälsomyndigheten

Nationella råd

De nya nationella råden infördes 14 december och innebär en skärpning kring det personliga ansvaret och att du är skyldig att vidta försiktighetsåtgärder. Du ska bland annat:

 • begränsa nya nära kontakter genom att endast umgås med de personer du normalt träffar. Det kan till exempel vara de du bor tillsammans med eller bara några få vänner eller närstående utanför hushållet.
 • undvika att ingå i flera olika grupper.
 • umgås utomhus om det går och se till att hålla avstånd.
 • undvik att vara nära andra, framförallt i mindre utrymmen under en längre tid.
 • undvika platser där det finns trängsel. Handla ensam om det är möjligt.
 • undvika att resa om det inte är nödvändigt. Om det är nödvändigt ska det ske på ett smittskyddssäkert sätt.
 • du som kan ska arbeta hemifrån.

Det är viktigt att begränsa antalet personliga möten även under firandet av högtider, till exempel påsk och pesach. Fira i en mindre krets och undvik nya kontakter.

De nya råden gäller tillsvidare.

Krav på negativt covid-19-test för inresa till Sverige

Frågor och svar om inreseförbud till Sverige, Regeringen

Undvik nära kontakter i minst sju dagar om du varit utomlands

Folkhälsomyndigheten har 2021-02-10 uppdaterat sina rekommendationer för hur alla som reser in i Sverige bör agera, oavsett vilka länder resenären har besökt.

Publikgräns på 8 personer

Vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar får maximalt åtta (8) delta. Detta gäller även om deltagarna sitter med behörigt avstånd till varandra. Bakgrunden till beslutet är att begränsa den mycket allvarliga smittspridningen av covid-19.

Undantag gäller för begravningar. Det får maximalt tjugo (20) deltagare samlas vid begravningsgudstjänster, urnsättning och liknande. Undantaget är lika för alla, oavsett trosinriktning.

Mer om beslutet av Länsstyrelsen i Västra Götaland om publikgräns på åtta personerI våra verksamheter gäller nu följande

Vi anpassar våra verksamheter för att minska smittspridningen av covid-19. Ett antal verksamheter har ställt om sin verksamhet, begränsar antalet besökare, tar endast emot planerade besök eller är tillfälligt stängda. Åtgärderna syftar till att begränsa folksamlingar och trängsel. Samtidigt håller Melleruds kommun på ett smittsäkert sätt igång de verksamheter, inom till exempel vård och skola, som är viktiga för våra invånares vardag. Kontakta den verksamhet du vill besöka för att få information om hur just den påverkas.

 • Alla kommunala evenemang ställs in eller skjuts upp.
 • Biblioteket tar emot ett begränsat antal besökare, 10 personer, samtidigt. Det innebär att man kan få vänta en liten stund innan man kan komma in i lokalerna. För att undvika långa väntetider har de begränsat besökstiden till 15 minuter/besökare. Besök Bibliotekets hemsida för mer information
 • Särskilda boenden: vi uppmanar alla besökare till våra särskilda boenden att följa våra besöksrutiner för säkra besök. Läs mer om våra besöksrutiner på särskilda boenden på vår hemsida 
 • Rådaskolan har varannan analog och varannan dag fjärr- och digital undervisning för årskurs 7 och 8. Årskurs 9 har sin undervisning på plats i skolan. Detta upplägg gäller till 1 maj då nytt beslut kommer från huvudman utifrån hur situationen utvecklas. Läs mer på Rådaskolans hemsida
 • Dahlstiernska Gymnasiet följer de regionala rekommendationerna och högst en tredjedel av skolans elever är på plats samtidigt. Lärlingarna fortsätter sina dagar på arbetsplatsen om inte annat meddelats. De allmänna smittskyddsråden ska följas, liksom arbetsplatsens smittskyddsrutiner. Skollunch erbjuds till de elever som önskar.
  ​​​​Mer information hittar du på Dahlstiernska webbplats.
 • Kulturskolan har infört distansundervisning vecka 15 (12-18 april) och dansundervisningen ställs in.  
 • Vuxenutbildningen har infört distansundervisning fram till 30 april. Kontakta Vuxenutbildningen för mer information.
 • Arbetsmarknadsenheten tar endast emot förbokade möten​. Kontakta Arbetsmarknadsenheten för mer information.
 • Rådahallen förblir stängt för allmänheten. Besök Rådahallens hemsida för mer information.
 • Ungdomshuset Stinsen har anpassat sina aktiviteter utefter de nationella och regionala rekommendationerna. Mer information hittar du på Stinsens sida på Facebook
 • Café Måns och Café Rocket håller stängt tills vidare.
 • Kommunen inför ett tillfälligt stopp för fritidsföreningar att hyra kommunens inomhus- och utomhusanläggningar till ungdomar med omedelbar verkan fram till den 30 april. Med inomhus- och utomhusanläggningar för fritidsaktiviteter menas kommunägda idrottsarenor, fotbollsplaner, gymnastiksalar, idrottshallar och konferenslokaler som hyrs ut till föreningar. 

Åtgärder på kommunens arbetsplatser

Här är några av de åtgärder vi har vidtagit för att anställda ska kunna följa de aktuella föreskrifterna och allmänna råden.

 • Kommunalt anställda som kan arbeta på distans ges möjlighet att göra det under förutsättning att den kommunala grundservicen och kvaliteten kan upprätthållas. Samråd sker med närmaste chef. ​ 
 • Möten sker i första hand digitalt. Om mötet måste genomföras, men inte kan ske digitalt, får de skjutas upp eller i andra hand genomföras i en anpassad lokal där deltagarna kan hålla avstånd till varandra. ​ 
 • Personal deltar inte fysiskt vid konferenser. Vi varken deltar vid eller tar emot studiebesök just nu. ​ 
 • Personal har tillgång till tvål och vatten så att de regelbundet kan tvätta sina händer eller använda handdesinfektion.
 • Respektive verksamhet svarar för att på bästa sätt följa myndigheternas rekommendationer. 

Så arbetar Melleruds kommun med anledning av covid-19

www.mellerud.se/coronavirus

Testa dig om du har symptom för covid-19

Smittspridningen av sjukdomen covid-19 ökar i Sverige. Folkhälsomyndigheten, MSB Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Socialstyrelsen och Länsstyrelsen har tagit fram två filmer om testning. Den ena filmen handlar om skillnaden mellan PCR-test och antikroppstest. Den andra filmen handlar om att du ska testa dig om du har symptom för covid-19.

Filmer på flera språk om att att testa dig om du har symptom för covid-19

Information om covid-19 från Västra Götalandsregionen

Västra Götalandsregionen ansvarar för sjukvården och smittskyddet i Västra Götaland. 

vgregion.se/covid-19-corona

Mer information om coronaviruset och covid-19

Krisinformation.se

Krisinformation.se är en webbplats som drivs av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). På krisinformation.se hittar du samlad information från flera myndigheter. 

Information om coronaviruset och covid-19 på krisinformation.se

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)

Folkhälsomyndigheten

Följ Folkhälsomyndighetens rekommendationer för hur du kan hjälpa till att bromsa smittan.

Bromsa smittan - det här kan du göra

Information om coronaviruset från Folkhälsomyndigheten 

Regeringen.se

Regeringens arbete med coronaviruset

Publicerad: 16 april 2021