Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta surfa på denna webbplats accepterar du cookies.

X

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Covid-19: Temporära åtgärder med anledning av nya regionala rekommendationer i Västra Götaland

Spridningen av covid-19 ökar återigen i Västra Götaland. Från 17 februari till och med 14 mars gäller särskilda restriktioner för Västra Götaland, med löpande omprövning utifrån epidemiologiskt läge. Utöver Västra Götalands lokala rekommendationer gäller även Folkhälsomyndighetens allmänna föreskrifter och råd, liksom tidigare.

Sidan uppdaterades 26 februari kl. 08.47

Ny rekommendation från Smittskydd Västra Götaland om distansundervisning på högstadiet och gymnasiet

Från och med måndag 1 mars (vecka 9) kommer Rådaskolan att bedriva fjärr- och distansundervisning för alla elever till och med den 5 mars. Från och med den 8 mars (vecka 10) kommer årskurs 7 och 8 ha undervisning i klassrum varannan dag och varannan dag fjärr- och digital undervisning. Från och med vecka 10 har årskurs 9 sin undervisning på plats enligt ordinarie schema. Beslutet gäller just nu fram till 24 mars. Beslutet kan ändras vid rekommendationer eller att Covid-19 läget förändras. Detta eftersom smittskydd i Västra Götalandsregionen rekommenderar det för att minska spridningen av covid-19 efter sportlovet.

Läs mer på Rådaskolans hemsida

Ny rekommendation från Smittskydd Västra Götaland om distansundervisning på högstadiet och gymnasiet

Särskilda rekommendationer för Västra Götaland från 17 februari

 • Du bör begränsa antalet nya nära kontakter genom att endast umgås med de personer som du normalt träffar. Om du träffar andra personer än de i din mindre krets, bör ni undvika att vara nära varandra. Umgås helst utomhus, men tänk på att hålla avstånd även där.
 • Du bör undvika platser som exempelvis kollektivtrafik, köpcentrum och butiker om det är risk för trängsel. Välj att handla på tider när minimalt antal andra personer finns i butiken. Vistas i butiken så kort tid som möjligt, och handla helst utan medföljande sällskap.
 • Avstå helst från icke nödvändiga resor. Men om du måste resa, gör det då så smittsäkert som möjligt. Du bör använda engångsmunskydd (detta gäller personer födda 2004 och tidigare) när du reser med kollektivtrafik, alltid i rusningstrafik (kl. 7–9 och kl. 16–18) men även vid andra tider så länge det råder utbredd samhällsspridning av covid-19.
 • Använd engångsmunskydd i situationer där nära kontakt, under längre tid i inomhusmiljö, inte går att undvika. Observera dock att munskydd inte ersätter regeln att undvika nära kontakt och att hålla avstånd.
 • Fortsätt arbeta hemifrån så ofta du kan. På arbetsplatser där hemarbete inte är möjligt, undvik trängsel, håll avstånd och försök träffa så få som möjligt. Det gäller även i fikarum och personalrum. Om du har luftvägssymtom, även lindriga, stanna hemma.
 • Smittskydd Västra Götaland rekommenderar fortsatt undervisning inom gymnasieskolan med högst 20 procent närundervisning.

 Rekommendationerna gäller från 17 februari och till och med 14 mars 2021 med löpande omprövning utifrån epidemiologiskt läge.

Utöver Västra Götalands lokala rekommendationer gäller även Folkhälsomyndighetens allmänna föreskrifter och råd, liksom tidigare. De regionala rekommendationerna ska ses som en förstärkning lokalt i Västra Götaland.

Nya lokala rekommendationer i Västra Götaland, Västra Götalandsregionen

 

Aktiviteter för barn och unga

Äldre ungdomar som är födda 2002 eller senare kan delta i organiserade idrotts- och fritidsaktiviteter, både inomhus och utomhus. Bedömningen är att de positiva aspekterna av barn och ungas fysiska aktivitet överväger och därför görs en ändring i de allmänna råden. Den beslutade förändringen träder i kraft den 6 februari. Sedan tidigare kan personer födda 2004 eller tidigare idrotta under förutsättning att de följer de allmänna råden.

Krav på negativt covid-19-test för inresa till Sverige

Frågor och svar om inreseförbud till Sverige, Regeringen

Rekommendationer till dig som reser eller har rest från länder med nya virusvarianter

I flera länder har nya varianter av viruset som orsakar covid-19 upptäckts. Har du varit i något av de utpekade länderna och kommit till Sverige de senaste 14 dagarna är det viktigt att du stannar hemma, undviker nära kontakter och testar dig för covid-19.

Mer information om rekommendationer för dig som reser eller har rest från länder med nya virusvarianter finns på Folkhälsomyndighetens sida

För dig som företagare

För dig som är företagare finns mer information om pandemilagen på Länsstyrelsens webbplats

Frågor och svar om regler för gym- och sportanläggningar, badhus och handelsplatser, Folkhälsomyndigheten

Vaccinering mot covid-19

Västra Götalandsregionen ansvarar för vaccination mot covid-19 i länet. Den 27 december började vaccinationerna i vårt län. De som har störst behov av att skyddas mot att bli allvarligt sjuka erbjuds vaccin först.

Att vaccinera sig mot covid-19 är frivilligt och gratis.

På 1177 hittar du vanliga frågor och svar om vaccinering och information på andra språk

På Folkhälsomyndighetens webbplats finns allmän information om vaccinering mot covid-19

Krisinformation.se samlar länkar till myndigheters information om vaccinering mot covid-19

Hjälp till att förhindra ryktesspridning och spekulationer – var källkritisk och dela enbart bekräftad information från trovärdiga källor.

Nationella råd

De nya nationella råden infördes 14 december och innebär en skärpning kring det personliga ansvaret och att du är skyldig att vidta försiktighetsåtgärder. Du ska bland annat:

 • begränsa nya nära kontakter genom att endast umgås med de personer du normalt träffar. Det kan till exempel vara de du bor tillsammans med eller bara några få vänner eller närstående utanför hushållet.
 • undvika att ingå i flera olika grupper.
 • umgås utomhus om det går och se till att hålla avstånd.
 • undvik att vara nära andra, framförallt i mindre utrymmen under en längre tid.
 • undvika platser där det finns trängsel. Handla ensam om det är möjligt.
 • undvika att resa om det inte är nödvändigt. Om det är nödvändigt ska det ske på ett smittskyddssäkert sätt.
 • du som kan ska arbeta hemifrån.

Det är viktigt att begränsa antalet personliga möten även under firandet av högtider, till exempel jul och nyår. Fira i en mindre krets och undvik nya kontakter.

De nya råden gäller tillsvidare.

Publikgräns på 8 personer

Vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar får maximalt åtta (8) delta. Detta gäller även om deltagarna sitter med behörigt avstånd till varandra. Bakgrunden till beslutet är att begränsa den mycket allvarliga smittspridningen av covid-19.

Undantag gäller för begravningar. Det får maximalt tjugo (20) deltagare samlas vid begravningsgudstjänster, urnsättning och liknande. Undantaget är lika för alla, oavsett trosinriktning.

Mer om beslutet av Länsstyrelsen i Västra Götaland om publikgräns på åtta personerI våra verksamheter gäller nu följande

Vi anpassar våra verksamheter för att minska smittspridningen av covid-19. Ett antal verksamheter har ställt om sin verksamhet, begränsar antalet besökare, tar endast emot planerade besök eller är tillfälligt stängda. Åtgärderna syftar till att begränsa folksamlingar och trängsel. Samtidigt håller Melleruds kommun på ett smittsäkert sätt igång de verksamheter, inom till exempel vård och skola, som är viktiga för våra invånares vardag. Kontakta den verksamhet du vill besöka för att få information om hur just den påverkas.

 • Alla kommunala evenemang ställs in eller skjuts upp.
 • Biblioteket öppnar igen för besökare den 8 februari. De tar emot ett begränsat antal besökare, 10 personer, samtidigt. Det innebär att man kan få vänta en liten stund innan man kan komma in i lokalerna. För att undvika långa väntetider har de begränsat besökstiden till 15 minuter/besökare. Besök Bibliotekets hemsida för mer information
 • Vi avråder från besök på våra särskilda boenden. Om du gör ett besök uppmanar vi till ökad försiktighet och att du följer boendets besöksrutiner. Besöksrutiner på särskilda boenden.
 • Från och med måndag 1 mars (vecka 9) kommer Rådaskolan att bedriva fjärr- och distansundervisning för alla elever till och med den 5 mars. Från och med den 8 mars (vecka 10) kommer årskurs 7 och 8 ha undervisning i klassrum varannan dag och varannan dag fjärr- och digital undervisning. Från och med vecka 10 har årskurs 9 sin undervisning på plats enligt ordinarie schema. Beslutet gäller just nu fram till 24 mars. Beslutet kan ändras vid rekommendationer eller att Covid-19 läget förändras. Detta eftersom smittskydd i Västra Götalandsregionen rekommenderar det för att minska spridningen av covid-19 efter sportlovet. Läs mer på Rådaskolans hemsida
 • Dahlstiernska Gymnasiet följer Västra Götalandsregionens rekommendation och har fortsatt fjärr/distansundervisning under vecka 9. Undantag görs för praktiska moment och elever med stödbehov. Lärlingarna fortsätter sina dagar på arbetsplatsen om inte annat meddelats. De allmänna smittskyddsråden ska följas, liksom arbetsplatsens smittskyddsrutiner. Skollunch erbjuds till de elever som önskar. Mer information hittar du på Dahlstiernska webbplats.
 • Vuxenutbildningen har delat upp större undervisningsgrupper så att hälften är på plats och övriga deltar digitalt. Kontakta Vuxenutbildningen för mer information.
 • Arbetsmarknadsenheten tar endast emot förbokade möten​. Kontakta Arbetsmarknadsenheten för mer information.
 • Rådahallen förblir stängt för allmänheten med undantag för föreningsverksamhet för barn och unga födda 2002 och senare. Verksamheterna ska anpassas och utföras på ett smittsäkert sätt. Besök Rådahallens hemsida för mer information.
 • Ungdomshuset Stinsen har stängt. 
 • Café Måns och Café Rocket håller stängt tills vidare.

Åtgärder på kommunens arbetsplatser

Här är några av de åtgärder vi har vidtagit för att anställda ska kunna följa de aktuella föreskrifterna och allmänna råden.

 • Kommunalt anställda som kan arbeta på distans ges möjlighet att göra det under förutsättning att den kommunala grundservicen och kvaliteten kan upprätthållas. Samråd sker med närmaste chef. ​ 
 • Möten sker i första hand digitalt. Om mötet måste genomföras, men inte kan ske digitalt, får de skjutas upp eller i andra hand genomföras i en anpassad lokal där deltagarna kan hålla avstånd till varandra. ​ 
 • Personal deltar inte fysiskt vid konferenser. Vi varken deltar vid eller tar emot studiebesök just nu. ​ 
 • Personal har tillgång till tvål och vatten så att de regelbundet kan tvätta sina händer eller använda handdesinfektion.
 • Respektive verksamhet svarar för att på bästa sätt följa myndigheternas rekommendationer. 

Så arbetar Melleruds kommun med anledning av covid-19

www.mellerud.se/coronavirus

Testa dig om du har symptom för covid-19

Smittspridningen av sjukdomen covid-19 ökar i Sverige. Folkhälsomyndigheten, MSB Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Socialstyrelsen och Länsstyrelsen har tagit fram två filmer om testning. Den ena filmen handlar om skillnaden mellan PCR-test och antikroppstest. Den andra filmen handlar om att du ska testa dig om du har symptom för covid-19.

Filmer på flera språk om att att testa dig om du har symptom för covid-19

Information om covid-19 från Västra Götalandsregionen

Västra Götalandsregionen ansvarar för sjukvården och smittskyddet i Västra Götaland. 

vgregion.se/covid-19-corona

Mer information om coronaviruset och covid-19

Krisinformation.se

Krisinformation.se är en webbplats som drivs av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). På krisinformation.se hittar du samlad information från flera myndigheter. 

Information om coronaviruset och covid-19 på krisinformation.se

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)

Folkhälsomyndigheten

Följ Folkhälsomyndighetens rekommendationer för hur du kan hjälpa till att bromsa smittan.

Bromsa smittan - det här kan du göra

Information om coronaviruset från Folkhälsomyndigheten 

Regeringen.se

Regeringens arbete med coronaviruset

Publicerad: 26 februari 2021