X

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Covid-19: Information på andra språk, teckenspråk

Här hittar du information på olika språk och från olika myndigheter. Here you can find information in other languages and links to official authorities.

Ställ frågor om vaccin — andra språk

Folkhälsomyndigheten: 08-123 680 00, vardagar 9-12 och 13-15
Engelska, arabiska, somaliska, persiska, dari, tigrinja, amarinja, ryska, bosniska, kroatiska, serbiska och spanska.

Västra Götalandsregionen, vardagar 7-16
011-473 00 22, arabiska
011-473 00 23, persiska
011-473 00 24, somaliska

 

Filmer med information på olika språk

Myndigheten för stöd till trossamfund har tillsammans med ledare i olika trossamfund producerat informationsfilmer om coronaviruset på olika språk

Länk till trossamfundsledare talar om COVID-19

På länsstyrelsernas gemensamma webbplats informationsverige.se finns filmer på andra språk som bland annat berättar hur du skyddar dig och andra från spridning av coronaviruset och covid-19.

www.informationsverige.se (länsstyrelsernas webbplats)

 

Information på olika språk om covid-19 / Information in other languages

Folkhälsomyndigheten – information på olika språk om hur du kan skydda dig och andra från smitta

Krisinformation.se - information om Covid-19 på andra språk än svenska

1177 - viktig information om Covid-19 på olika språk

Sveriges Radio - nyheter på olika språk

 

 

Information om covid-19 på lättläst svenska och bildstöd

Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndigheten har information på lättläst svenska. 

Information om coronaviruset och sjukdomen covid-19 på lättläst svenska från Folkhälsomyndigheten

Krisinformation.se

Krisinformation.se samlar information från ansvariga myndigheter när det pågår en kris eller en allvarlig händelse.

Information om coronaviruset och sjukdomen covid-19 på lättläst svenska från krisinformation.se

Information om coronaviruset i pictogram på flera olika språk från krisinformation.se

 

Information med bildstöd, pictogram

Lättläst information med pictogram framtaget av Riksförbundet FUB (pdf)

Bildstöd/pratkarta om coronaviruset framtagen av Riksförbundet DHB (pdf)

Bildstöd med allmän information om coronaviruset och covid-19 (pdf)

Bildstöd att använda i samtal om coronaviruset och covid-19 (pdf)

Tvätta händerna på rätt sätt, lättläst text med bildstöd (pdf)

 

Nyheter på lätt svenska

8-sidor - nyhetstidning på lättläst svenska

Programmet Klartext, Sveriges radio

Nyheter från Ekot på lätt svenska, Sveriges radio

 

 

Teckenspråkstolkad och syntolkad information

På krisinformation.se finns många filmer med teckenspråkstolkad och syntolkad information om covid-19. Bland annat finns information om smittspridning, symtom, riskgrupper, oro och provtagning. Här hittar du alla filmer från krisinformation.se:

Teckenspråkstolkad information om covid-19 på krisinformation.se

Folkhälsomyndigheten har tagit fram teckenspråkstolkad information om vad de gör och ansvarar för. 

Teckenspråkstolkad information om Folkhälsomyndigheten

 

Tillgänglig information

Tillgänglig information om pågående smittspridning på Myndigheten för delaktighets webbplats, mfd.se.

Tillgänglig information på www.mfd.se

 

Ring 1177 för sjukvårdsupplysning vid symptom

Har du symptom och vill prata med sjukvården ska du ringa sjukvårdsupplysningen på telefonnummer 1177.

 

Telefonlinje om corona på flera språk

Telefon

Nu finns en telefonlinje som bemannas av hälso- och sjukvårdspersonal som talar arabiska, persiska, somaliska, amarinja/tigrinja och ryska. Hit kan du ringa för att få svar på frågor om coronaviruset, på ditt eget språk. Telefonnumret är 08-123 680 00.

Läs mer på www.vgregion.se/coronaphone   

Sidan uppdaterades 17 december 2021