Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta surfa på denna webbplats accepterar du cookies.

X

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Besök på särskilda boenden för äldre

Med särskild boendeform för äldre inkluderas i detta korttidsboende och växelvård för äldre.

Avrådan från besök

Med anledning av Folkhälsomyndighetens beslut om skärpta allmänna råd avråder vi anhöriga från att besöka kommunens särskilda boenden. Om du gör ett besök uppmanar vi till ökad försiktighet och att du följer de besöksrutiner som finns. Tack för din hjälp.

Inför säkra besök

Den 1 oktober upphörde det nationella besöksförbudet.

Vi som arbetar inom särskilt boende i Melleruds kommun är glada över att i samråd med anhöriga kunna möjliggöra besök inne på våra boenden.

Tillsammans behöver vi hjälpas åt för att besöken hos din anhörig ska ske på ett säkert sätt. Verksamheten ansvarar för att gällande rekommendationer följer Folkhälsomyndighetens och Socialstyrelsens nationella riktlinjer. Besökare förväntas följa de rekommendationer som finns på respektive boende. Många regler kommer att gälla precis som tidigare och som i samhället för övrigt, till exempel att hålla avstånd, ha god handhygien och att den som vill göra besöket är fullt frisk.

Det här gäller i korthet vid besök på våra särskilda boenden:

  • Man ska stanna hemma om man känner sig sjuk även med mycket lindriga symtom.
  • Det är önskvärt att besöket meddelas till personal i förväg.
  • Tänk på att inte komma för många då ni måste kunna hålla avstånd till er anhörig och vår personal. Rekommenderat antal 1-2 personer vid ett besök. Beror på storlek på lägenhet.
  • För att vi snabbt ska kunna göra smittspårning ska vi enligt smittskydd föra besökslogg.
  • Tvätta eller sprita händerna och använd visir och munskydd under hela besökstiden.
  • Besöket sker i din anhörigs lägenhet.
  • Personer över 70 år löper stor risk för allvarlig sjukdom i covid-19 och rekommenderas begränsa sina fysiska kontakter.
  • Fråga personal om ni undrar över något på plats eller innan besöket.

 I övrigt att tänka på:

För den som önskar kan kontakt fortfarande ske över telefon eller ”videolänk”. Vi kan på flera boenden erbjuda besök i speciella besöksrum där plexiglas finns uppsatt eller alternativt ett utomhusbesök för den som vill. Ta kontakt med just ditt boende för mer information.

Besöksrutinerna kan komma att ändras vid lokala utbrott av covid-19.


Sidan uppdaterades 12 januari 2021