Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta surfa på denna webbplats accepterar du cookies.

X

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Brottsförebyggande

Melleruds kommun ser det som en demokratisk rättighet för medborgarna att kunna vistas i det offentliga rummet och i sin närmiljö, utan att bli utsatt för brott. Samhällsutvecklingen har dock gjort att det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet kräver mer samverkan och att resurser läggs där de gör mest nytta. Detta gäller för både kommunen, polisen och andra aktörer. Det måste finnas förmåga att lösa lokala problem tillsammans.

Det finns flera faktorer som påverkar tryggheten och risken för att bli utsatt för brott och här har Melleruds kommun en central roll. Vi kan bidra med insatser inom ramen för exempelvis socialtjänst och skolverksamhet och i arbetet med samhällsplanering eller tillsyn.

Polisens uppgift är att minska brottsligheten och öka tryggheten i samhället. Utöver akuta uppdrag och utredningsverksamhet, handlar idag en allt större del också om brottsförebyggande arbete.

I Melleruds kommun finns ett lokalt brottsförebyggande råd med representanter från olika verksamheter. Kommunen har tecknat en överenskommelse med polisen om hur vi tillsammans ska arbeta brottsförebyggande och trygghetsskapande. Denna samverkan innebär att parterna tillför sina specifika resurser, kompetenser och kunskaper, för att tillsammans minska sannolikheten för brott och reducera brottslighetens skadeverkningar.

Vi samverkar idag med polisen utifrån en vedertagen modell, som innefattar aktuella lägesbilder och dialoger med medborgare och medarbetare. Tillsammans skapar detta fokusområden, som sedan ligger till grund för ett årligt medborgarlöfte, samt specifika åtagande som kommunen och polisen gör.

Fokusområden för 2022 är;

  • Narkotika
  • Stölder och inbrott
  • Personer med kopplingar till kriminella nätverk
  • Ordningsstörningar eller gäng som stör
  • Grov organiserad brottslighet
  • Trafikbrott
  • Skadegörelse utomhus och inomhus

Här kan du läsa mer om Medborgarlöftet 2022 för Melleruds kommun: Mellerud | Polismyndigheten (polisen.se)

Även om vi samverkar med polisen så behöver vi också hjälp av dig som är kommuninvånare. Det är viktigt att vi alla tillsammans funderar på vad vi själva kan göra för att öka tryggheten och minska risken att utsättas för brott.   

Sidan uppdaterades 14 januari 2022