Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta surfa på denna webbplats accepterar du cookies.

X

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Riksfärdtjänst

Du som är folkbokförd i Melleruds kommun och har ett färdtjänsttillstånd kan ibland behöva resa längre än den vanliga färdtjänsten tillåter. Du kan då vända dig till kommunen för att ansöka om riksfärdtjänst.

Typ av resa
Det ska gälla en enstaka resa utanför färdtjänstområdet eller ett antal återkommande resor mellan hemorten och ett speciellt resmål. Liksom för färdtjänsten får riksfärdtjänst inte användas för läkarbesök, mm.

Avsikten med resan
Rätt till färdtjänst ger inte alltid rätt till riksfärdtjänst. Ändamålet med resan ska vara rekreation, fritidsverksamhet eller någon annan enskild angelägenhet och får inte av någon annan anledning bekostas av det allmänna. Inte heller får det röra sig om en tjänsteresa till följd av ett anställningsförhållande. 

Lag om riksfärdtjänst (SFS 1997:735)
Riksfärdtjänst kan bli aktuellt om du har en funktionsnedsättning som innebär att du måste resa på ett mera kostsamt sätt än andra resenärer. Det kan också bli aktuellt om du inte kan resa utan ledsagare.

Egenavgift
Den som beviljas riksfärdtjänst betalar alltid en egenavgift motsvarande kostnaden för resa med tåg andra klass (Förordning 1993:1148 om egenavgift vid resor med riksfärdtjänst). När du bokar resa på beställningscentralen, fråga alltid hur mycket resan kostar.

Ansökan
Ansökan om riksfärdtjänst bör göras i god tid - minst två veckor - före planerad resa. Ansökningsblankett hittar under rubriken "Blanketter" eller på Medborgarkontoret på Storgatan 13. Du kan också få blanketten skickad per post eller via e-post. Beslut i ärendet meddelas skriftligen inom cirka en vecka.

Överklaga?
Alla beslut om riksfärdtjänst – beviljande eller avslag – kan överklagas till Förvaltningsrätten. Överklagandet ska lämnas in skriftligen till Kommunstyrelsen, Melleruds kommun, 464 80 Mellerud. För att överklagandet ska kunna prövas, måste handlingarna ha kommit in till Kommunstyrelsen senast tre veckor från den dag då du fick del av beslutet.

Blåklint

 

Kontakt med handläggare:

Medborgarkontoret

Telefon: 0530-189 00
Fax: 0530-189 01

Medborgarkontorets öppettider:

Måndag - fredag: 8.00 - 16.30

Ge synpunkter


Sidan uppdaterades 24 maj 2021