Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta surfa på denna webbplats accepterar du cookies.

X

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Välkommen till Färdtjänsten

Nya riktlinjer och avgifter för färdtjänst från den 1 juni 2021 

Melleruds kommun har beslutat att införa nya riktlinjer för tillämpning av resor med färdtjänst och riksfärdtjänst, samt att införa en ny modell för färdtjänsttaxa och egenavgifter. Detta görs dels för att lagstiftning och rättspraxis har förändrats sedan de nuvarande riktlinjerna trädde i kraft 2013, dels därför att den gällande modellen för egenavgifter bygger på ett zonsystem som Västtrafik avskaffade i november 2020.  

För dig som har färdtjänsttillstånd utfärdat av Melleruds kommun och reser med färdtjänst gäller dessa nya regler från och med 1 juni 2021.  

Några av nyheterna:  

Du kan resa i hela Västra Götaland 

Tillståndet för färdtjänst har fram till nu bara gällt för resor i Dalsland, Trestad och Säffle. Från och med 1 juni kommer du kunna resa med färdtjänst i hela Västra Götalands län.  

Avståndsbaserad egenavgift 

Din resekostnad kommer att beräknas utifrån hur långt du reser. En grundavgift på 55 kr införs och för den avgiften kommer du att kunna resa 10 kilometer. Varje fullgjord kilometer därutöver kommer att kosta 3 kr per kilometer. Från och med nu är det kommunfullmäktige som beslutar om egenavgifterna för färdtjänstresor, tidigare har avgifterna varit kopplade till Västtrafiks taxor.  

Samma avgiftsmodell för alla

Egenavgifterna kommer att vara desamma oavsett tillståndshavarens ålder. Det innebär att ungdomsrabatterna upphör.  

Barnkonventionen inarbetad i riktlinjerna 

Eftersom barnkonventionen numera är införd i svensk lag beaktats denna i riktlinjerna, vilket berör barn och vuxna till barn som söker färdtjänsttillstånd. Nytt är bland annat att handläggaren, om så är möjligt, gör en intervju med barnet i stället för med vårdnadshavaren.  

Arbetsresor upphör

Du som har tillstånd för arbetsresor kan använda detta fram till det löper ut, men efter 1 juni 2021 går det inte att förlänga eller söka nytt tillstånd för arbetsresor. För dig som i dag har tillstånd för arbetsresor bifogas ett särskilt brev med information om vad som gäller efter den 1 juni och om hur du kan söka ersättning och göra avdrag i framtiden.  

Vill du veta mer?  

Har du frågor är du välkommen att vända dig till färdtjänsthandläggaren på telefonnummer 0530-189 02. Telefontid är vardagar 10.00 – 11.30. 

Färdtjänst (och riksfärdtjänst) är en del av den ordinarie kollektivtrafiken men körs med särskilda fordon – ofta personbilar eller mindre bussar. Resorna utförs efter beställning hos beställningscentralen och kräver särskilt tillstånd, som utfärdas av kommunen.

Melleruds kommun har, i likhet med de flesta kommunerna i länet, överlämnat till Västtrafik AB att upphandla och administrera färdtjänsten. Kommunen ansvarar för tillståndsgivningen via Färdtjänsthandläggaren.

Om Färdtjänst

Färdtjänst (och riksfärdtjänst) är en del av den ordinarie kollektivtrafiken men körs med särskilda fordon – ofta personbilar eller mindre bussar. Resorna utförs efter beställning hos beställningscentralen och kräver särskilt tillstånd, som utfärdas av kommunen.

Melleruds kommun har, i likhet med de flesta kommunerna i länet, överlämnat till Västtrafik AB att upphandla och administrera färdtjänsten. Kommunen ansvarar för tillståndsgivningen via Färdtjänsthandläggaren.

Vad krävs för att få tillstånd?

Färdtjänst kan, efter tillståndsprövning enligt lagen om färdtjänst, beviljas person som är folkbokförd i kommunen och som har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller att resa med allmänna kommunikationsmedel. Att det saknas kommunikationer just där du bor, berättigar inte automatiskt till färdtjänst.Blåklint

Mer information:

Riktlinjer färdtjänstpdf (pdf)

Avgiftsmodell och egenavgifter för färdtjänstresor 210601-pdf (pdf)


Kontakt med handläggare:

Färdtjänsthandläggare

Telefon: 0530-189 02
Telefontid: måndag-fredag 10.00-11.30

Ge synpunkter


Sidan uppdaterades 16 augusti 2021