Färdtjänst

Färdtjänst (och riksfärdtjänst) är en del av den ordinarie kollektivtrafiken men körs med särskilda fordon – ofta personbilar eller mindre bussar. Resorna utförs efter beställning hos beställningscentralen och kräver särskilt tillstånd, som utfärdas av kommunen.

Melleruds kommun har, i likhet med de flesta kommunerna i länet, överlämnat till Västtrafik AB att upphandla och administrera färdtjänsten. Kommunen ansvarar för tillståndsgivningen via Färdtjänsthandläggaren.

Vad krävs för att få tillstånd?

Färdtjänst kan, efter tillståndsprövning enligt lagen om färdtjänst, beviljas person som är folkbokförd i kommunen och som har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller att resa med allmänna kommunikationsmedel. Att det saknas kommunikationer just där du bor, berättigar inte automatiskt till färdtjänst. 

För att vi ska kunna behandla din ansökan, så behöver du inkomma med både ansökningsblankett och ett läkarutlåtande. 

Riktlinjer för färdtjänst i Melleruds kommun

Melleruds kommuns riktlinjer för tillämpning av resor med färdtjänst och riksfärdtjänst uppdaterades senast i juni 2021. Genom denna uppdatering gäller tillståndet för färdtjänst i hela Västra Götalands län. En annan förändring är att tillstånd för arbetsresor har upphört. Du som har tillstånd för arbetsresor kan använda detta fram till det löper ut. Däremot beviljas inga nya tillstånd för arbetsresor. 

Egenavgifter i färdtjänsten 2023

Din resekostnad beräknas utifrån hur långt du reser. Från och med 1 april 2023 ligger grundavgiften på 55 kr och för den avgiften kan du resa 10 kilometer. Varje fullgjord kilometer därutöver kostar 3 kr per kilometer. Dessa avgifter fastställs av kommunfullmäktige. Du betalar din egenavgift direkt till taxichauffören när du reser. 

Även riksfärdtjänstens egenavgifter är avståndsbaserade. Dessa avgifter fastställs nationellt. Läs mer om riksfärdtjänstens avgifter här (extern sida).

Egenavgifterna för färdtjänstresor är desamma oavsett tillståndshavarens ålder. 

Beställa resa

Du som har ett färdtjänsttillstånd beställer din resa via Västtrafiks beställningscentral på telefon 020-91 90 90 eller genom Västtrafiks boka resa- app. 

Vill du veta mer?  

Har du frågor är du välkommen att vända dig till färdtjänsthandläggaren på telefonnummer 0530-189 02. Telefontid är vardagar 08.30 – 11.30. 

Färdtjänst (och riksfärdtjänst) är en del av den ordinarie kollektivtrafiken men körs med särskilda fordon – ofta personbilar eller mindre bussar. Resorna utförs efter beställning hos beställningscentralen och kräver särskilt tillstånd, som utfärdas av kommunen.

Melleruds kommun har, i likhet med de flesta kommunerna i länet, överlämnat till Västtrafik AB att upphandla och administrera färdtjänsten. Kommunen ansvarar för tillståndsgivningen via Färdtjänsthandläggaren.

Rondell
Kontakta oss

Färdtjänsthandläggare
Telefon: 0530-189 02

Telefontid:

måndag-fredag 08.30-11.30

Sidan uppdaterades 14 april 2023