Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta surfa på denna webbplats accepterar du cookies.

X

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Stöd och service

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Det finns två lagar som ger personer med funktionsnedsättning rätt till stöd i sin livsföring; socialtjänstlagen, SOL, och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

LSS riktar sig specifikt till dem som har stora funktionshinder och ett omfattande behov av stöd och service. Den enskilde ska genom insatserna enligt LSS tillförsäkras goda levnadsvillkor. Ansökan om insats görs till kommunens biståndsenhet.

 

LSS gäller för:

-  Personer med utvecklingsstörning och personer med autism eller autismliknade tillstånd.

-  Personer med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder eller hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom.

-  Personer som till följd av andra stora och varaktiga fysiska och psykiska funktionshinder, som uppenbart inte beror på normalt åldrande, har betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd och service.

 


Sidan uppdaterades 1 november 2017