Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta surfa på denna webbplats accepterar du cookies.

Bostad med särskild service

 

Du som bor hos oss ska kunna tillförsäkras goda levnadsvillkor och delaktighet i samhället samt få möjlighet att leva som andra.

 • Stötta till ett kultur- och fritidsliv

 • Stöd vid omvårdnadsbehov

 • Möjlighet till gemensamhetsutrymmen som ger möjlighet till samvaro

Melleruds kommun har vi två boendeformer; gruppbostad och servicebostad.

Gruppbostad är ett boende för dig som behöver mycket stöd och närhet till personal dygnet runt. Personal varierar utifrån dina behov. Det finns gemensamhetsutrymmen i anslutning till lägenheterna.

Servicebostad är för dig som vill ha ett mer självständigt boende. Servicebostaden består av ett antal lägenheter som har tillgång till gemsamma utrymmen och personal utifrån dina behov.

 

På våra boenden har personal olika spetskompetenser och arbetsmetoder som till exempel:

 • Teckenspråk

 • MI - motiverande samtal

 • Autism

 • Tydliggörande

 • AKK – alternativ kompletterande kommunikation 

Vi som arbetar är stödassistenter och stödpedagoger, detta i ett nära samarbete med vår verksamhetspedagog.

Verksamheternas mål är:

 • Att samtliga aktuella brukare inom verksamheten ges möjlighet att påverka sin insats.

 • Alla boenden har husmöten, där alla kan påverka och önska innehåll i verksamheten.

 • Alla ska ha kunnat, efter förmåga, varit delaktig i en aktuell genomförandeplan.

 • Utveckla välfärdsteknik för att främja självständighet och delaktighet

Insatsen Bostad med särskild service begärs enligt Lagen om Stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

 

Ansvariga enhetschefer

 

 

 

 

Christina Erlandsson
Telefon: 0530-181 79
E-post: christina.erlandsson@mellerud.se

 

Linda Dahl

Linda Dahl
Telefon: 0530-181 64
E-post: linda.dahl@mellerud.se

 

Linda Oksjö

Linda Oksjö
Telefon: 0530-181 22
E-post: linda.oksjo@mellerud.se

 

LSS-handläggare

 Johanna Bergman

Johanna Bergman
Telefon: 0532-173 16
Fax: 0532-173 26
E-post: johanna.bergman@amal.se

 

 

 

 

Broschyrer/Blanketter

Byte av bostad PDF-dokument(pdf)

Stöd och Service broschyr stödassistent PDF(pdf)

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Sidan uppdaterades 9 april 2019