Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta surfa på denna webbplats accepterar du cookies.

Öppenvård - Familjebehandling

Öppenvården är en hemmaplanslösning som är till för barn/ungdomar och familjer som har behov av stöd och hjälp till förändring. Till exempel att få stöd i sin föräldraroll eller att skapa fungerande rutiner i vardagen. Familjer ser olika ut och kontakten med Öppenvården planeras utifrån varje barns/ungdoms/familjs behov.

Målgruppen är barn/ungdomar och familjer 0-20 år. Uppdrag till Öppenvården kommer från socialsekreterare i Barn- och Ungdomsgruppen efter att en ansökan eller anmälan gjorts.

En eller två familjebehandlare har kontinuerlig kontakt med barnet/ungdomen/familjen under en kortare eller längre period. Vi träffas främst i hemmet men är flexibla och kan även träffas i våra lokaler eller på annan lämplig plats.

 


Sidan uppdaterades 20 oktober 2016