Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta surfa på denna webbplats accepterar du cookies.

X

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Försörjningsstöd (socialbidrag) 2017

Du har enligt socialtjänstlagen - SoL - rätt till bland annat stöd för din försörjning om du inte själv kan tillgodose dina behov eller får dem tillgodosedda på annat sätt.

Du ska tillförsäkras en skälig levnadsnivå och stödet  utformas så att det stärker dina resurser att leva ett självständigt liv.

I riksnormen 2016 har beloppet för barn i åldersgruppen 0–6 år höjts med 100 kr.

För barn i åldersgruppen 7–18 år och för skolungdomar i åldersgruppen 19-20 år (hemmavarande ungdomar som går i gymnasiet) har beloppet höjts med 250 kronor.

Syftet med höjningen är att barn i åldersgruppen 7–18 år i familjer med försörjningsstöd ska ha ekonomiska möjligheter att utöva fritidsaktiviteter.

Normen för gemensamma hushållskostnader höjs med 10 kronor för att kompensera höjningen av TV-avgiften.

Riksnormen för ett hushåll utgör summan av de personliga kostnaderna för samtliga medlemmar i hushållet och de gemensamma hushållskostnaderna enligt följande tabeller.

Personliga kostnader i kronor - vuxna

Ensamstående  Samboende
2 980 5 370

 

Personliga kostnader per hemmavarande barn och skolungdom, kronor

0 år 1-2 år 3 år 4-6 år 7-10 år 11-14 år 15-18 år 19-20 år
1 840 2 080 1 830 2 080  2 660  3 090 3 500  3 530

Utan lunch 5 dagar per vecka per hemmavarande barn och skolungdom, kronor

0 år 1-2 år 3 år 4-6 år 7-10 år 11-14 år 15-18 år 19-20 år
1 710 1900 1650 1830  -  - -  -


Gemensamma hushållskostnader, kronor

1 pers  2 pers  3 pers  4 pers  5 pers  6 pers  7 pers
940  1 050 1 320  1 500 1 720  1 960  2 130

För utförligare information - tag kontakt med Individ- och familjeomsorgen. Telefon: 0530-181 50.

Testa om du kan få försörjningsstöd

Kontakt

Individ- och familjeomsorgen
Barn- och ungdomsgruppen
Telefon: 0530-181 50

Adress
Individ- och familjeomsorgen
Österrådaplan 3
464 80 Mellerud


Sidan uppdaterades 30 januari 2019