Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta surfa på denna webbplats accepterar du cookies.

X

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Nyhetsarkiv 2018

Raoul Wallenberg

I Budapest räddade Raoul 10 000-tals människor från deportation och en trolig död. Han gjorde det genom kreativitet, fräckhet och mycket mod. Han spred ett ljus som lyste starkt tills han blev tagen av Röda armén 17 januari 1945. Idag den 17 januari minns vi och hedrar Raoul. Och det bästa sättet att göra det på är att agera i hans anda. Därför motar vi idag bort mörkret med ljus. Nu är det vår tur att vara de ljusen som står upp för våra medmänniskor och sprider ljus. Melleruds kommun är med i ljusceremonin genom att tända marschaller i rondellen.

raoulwallenberg.se

Publicerad 17 januari 2019

Bilder kommunfullmäktige

Nu finns bilder publicerade på samtliga ledamöter i kommunfullmäktige. Klicka på denna länk för att komma till bilderna.

Publicerad 28 december 2018

Byte av höjdsystem

Den 1 januari 2019 byter Melleruds kommun höjdsystem från RH70 till RH2000. Läs mer på www.mellerud.se/referenssystem

Publicerad 21 december 2018

Melleruds kommun ringer inte runt och ställer frågor om brandutrustning

Vi har fått information om att privatpersoner blir uppringda från dolt nummer där någon utger sig för att vara från Melleruds kommun. Frågor har ställts om brandsläckare. Dessa samtal är inte från kommunen. Vi ringer inte från dolt nummer. Tänk på att kommunens personal har legitimation. Vi rekommenderar att inte släppa in någon i ert hem utan att fråga efter legitimation.

Publicerad 12 december 2018

Lucia

Viktigt information med anledning av synpunkter kring luciafirandet på Åsens skola

Det sprids felaktig information på sociala medier om luciafirandet på Åsens skola. Som vi tidigare har meddelat har det aldrig varit aktuellt att ställa in luciafirandet på Åsens skola. Snälla hjälp oss att inte sprida den felaktiga informationen vidare. Detta har idag eskalerat till den nivå att det medfört hot och trakasserier mot rektor på skolan. Rektor kommer därför inte bemöta fler frågor i detta ärende.

Detta gäller: Självklart uppmärksammas Lucia men i år kommer inte vårdnadshavare att bjudas in utan eleverna har luciafirande tillsammans med lärarna på skolan. Inbjudan för vårdnadshavare kommer istället till julavslutningskvällen den 20 december då eleverna avslutar ett lästema med Astrid Lindgren. Något som eleverna ser fram emot och vi hoppas att vårdnadshavarna då har möjlighet att komma!

Sophia Vikström, kommunchef

Publicerad 28 november 2018

Viconia får utmärkelse

Melleruds kommun gratulerar företaget Viconia IT som tilldelades priset Årets Nyföretagare i Dalsland av NyföretagarCentrum Väst.

Läs mer om Viconia får utmärkelse

Publicerad 22 november 2018

Grävningsanmälan

När du ska gräva, behöver du ibland lämna in en grävningsanmälan till kommunen. Du hittar blanketten genom att klicka på "Trafik, vägar och grävning" under www.mellerud.se/blanketter/.

Publicerad 13 november 2018

Länsmiddag

Landshövding Anders Danielsson har under hösten anordnat två länsmiddagar på residensen i Göteborg och Mariestad, dit kommunfullmäktiges ordförande och gäster från varje kommun bjudits in. Länsmiddagarna motsvarar Kungens Sverigemiddag och syftar till att uppmärksamma invånare som har gjort en betydande insats lokalt eller regionalt. Melleruds kommun föreslog tidigare i år tre lämpliga kandidater – Rolf Lundberg, Kerstin Ljungqvist och Anders Kihlberg. Samtliga tre från vår kommun inbjöds med sällskap till middagen i Göteborg den 30 oktober där totalt ett 60-tal gäster deltog.

Publicerad 31 oktober 2018

Sotare

Kommunen har fått in frågor från privatpersoner som blivit uppringda av ett företag som erbjuder rengöring av imkanaler, det vill säga den ventilationskanal som ska suga ut luft från utrymme där man lagar mat i hemmet. Företaget säger att sotaren befinner sig i privatpersonens bostadsområde just nu, eller att de inom kort ska till dina grannar och sota imkanalerna. Problemet är att de gör sken av att det är obligatoriskt att rensa imkanalerna och att det ska göras med vissa intervaller. Sedan 2004 finns det ingen lag om rengöring av sina imkanaler, och heller inga intervall. Det är fastighetsägaren som har ansvaret för att kanalerna hålls i gott skick och det är bra att rengöra fläkten som beläggs med fett när man lagar mat. Men det finns inga krav eller lagar som styr detta.

Publicerad 30 oktober 2018

Pressmeddelande

På grund av pågående polisutredning avseende misstanke om brott utom anställning har vi idag stängt av en chef för intern utredning. Med hänsyn till kollegor, anhöriga och polisutredning samt medarbetaren själv, avvaktar vi med vidare information till dess att utredningen är klar.

Sophia Vikström
Kommunchef

Publicerad 15 oktober 2018

Lärarprogrammens professionsdag

Den 3 oktober har Högskolan Väst Lärarprogrammens professionsdag, där lärarstudenter får möjlighet att träffa representanter från kommuner i Älvsborg och Skaraborg. Elvis Sabovic, skolsamordnare och Cecilia Sokol, rektor, informerar om skolverksamheten i Mellerud.

Publicerad 3 oktober 2018

Nästan 9 av 10 elever behöriga till gymnasiet

En gymnasieutbildning är idag ett krav för sysselsättning eller fortsatta studier. Mellerud har 2018 ökat andelen elever till nationellt gymnasieprogram. 2018 klarar hela 86,7 % av eleverna årskurs 9 i behörighet. Resultatet är bättre än riksgenomsnittet och den näst högsta bland Fyrbodals 14 kommuner. Diagram

Publicerad 1 oktober 2018

Resultat i kommunalvalet

Här kan du läsa det slutgiltiga resultatet från kommunalvalet i Mellerud, inklusive hur många personröster varje kandidat fick.

Publicerad 25 september 2018

Ängenäsbygget startar

Torsdag 6 september kl 9.00 tar vi första spadtaget för vårt nya särskilda boende på Ängenäs. Då medverkar bland annat kommunfullmäktiges ordförande, kommunalråd, kommunchef samt representanter från entreprenören Bertil Johansson Bygg.
Välkomna!

Publicerad 3 september 2018

Avstängd bro

Träbron på gång- och cykelväg mot Vita Sannar är avstängd. Kommunen har haft en besiktning av bron, och på grund av rasrisk stängs den av. Ny bro är under utredning.

Publicerad 31 augusti 2018

Jubileumsfirande i Håverud

På fredag och lördag sker det stora firandet av Dalslands Kanals 150-årsjubileum. Firandet äger rum vid Dalsland Center i Håverud, fredag från cirka 13.00-21.00 och lördag kl 11.30-17.00. På fredagen får firandet besök av kronprinsessan Viktoria. Läs hela programmet nedan. Programmet innehåller också länkar till medverkande musikgruppers hemsidor.
Det är fri entré till alla aktiviteter dessa dagar.

Läs mer om Jubileumsfirande i Håverud

Publicerad 28 augusti 2018

Medborgarenkät

För första gången sedan 2014 deltar Melleruds kommun i år i en medborgarenkät som genomförs av Statistiska Centralbyrån. I veckan får de personer SCB valt ut för enkäten ett brev med information. Kommunen uppmanar alla som blivit utvalda att svara.

Läs mer om Medborgarenkät

Publicerad 22 augusti 2018

Eldningsförbudet upphävs fredag kl. 9.00

Eldningsförbudet enligt nedan gäller till och med fredag 24 augusti kl. 9.00. Därefter upphävs det. Vi manar dock till stor försiktighet och att avstå från eldning direkt på marken eller med engångsgrillar.

Det råder eldningsförbud i Melleruds kommun. Förbudet gäller till och med fredag 24 augusti kl. 9.00 och innebär att
1. eldning utomhus är förbjuden i kommunens geografiska område. Verksamheter med risk för gnistbildning i skog och mark bör undvikas.
2. grillning är tillåten i en för ändamålet framtagen grill på egen tomt eller vid särskilt iordningsställda grillplatser. (Engångsgrill direkt stående på marken är ej tillåten).

Publicerad 21 augusti 2018

Asfaltering

Gata/Park meddelar:
Asfaltåterställning efter VA-arbeten i Gärdserud.
Berörda gator: Bäckgatan, Vallmogatan, Gärdesgatan och Trädgårdsgatan.
Vi ber dig därför att inte parkera på gatan för att maskiner ska ha fritt utrymme att arbeta.
Enligt tidplan startar hyvel-/grävmaskinsarbeten 22 augusti och asfalteringen 27 augusti.
Vid frågor kontakta gatuchef Lorentz Norberg 0530-183 94.
Publicerad 20 augusti 2018

Fler elever behöriga till nationellt gymnasieprogram

Vi vill ha en skola som överträffar alla förväntningar. Fler elever i Mellerud än någonsin har blivit behöriga till nationellt gymnasieprogram. Titta gärna på vår video

Publicerad 15 augusti 2018

Melleruds kommun ringer inte runt och frågar om vattnet fungerar

Vi har fått information om att privata fastighetsägare blir uppringda där någon utger sig för att vara från Melleruds kommun. Frågor har ställts om vattnet fungerar och om det går att spola. Dessa samtal är inte från kommunen. Tänk på att kommunens servicepersonal har legitimation. Vi rekommenderar att inte släppa in någon i ert hem utan att fråga efter legitimation. Notera telefonnumret på den som ringer om det är möjligt. Lämna tips till polisen på 114 14.

Publicerad 9 augusti 2018

Andelen behöriga elever till gymnasiet i Mellerud har ökat kraftigt

Att bli behörig till gymnasiet har visat sig vara den viktigaste hälsofaktorn och förutsättningen för ett gott vuxenliv med möjlighet till sysselsättning och god hälsa. Under det senaste året har därför ett särskilt statsbidrag utgått för att öka behörigheten bland Sveriges elever. Statsbidraget samt ett målinriktat fokus på kärnämnen i kommunens skolor har förbättrat betygen i årskurs 6 och 9. 86 % av eleverna i Mellerud klarade i år behörighet jämför med rikets 80,5 % för kommunala skolor och 82,5 % inklusive landets friskolor (riksgenomsnittet gäller 2017).

Publicerad 14 juni 2018

Melleruds kulturpris 2018

Kultur- och utbildningsnämnden har beslutat att utse Skogens Veteraner till årets kulturpristagare med motiveringen: "Skogens Veteraner är ett fantastiskt fint exempel på ideellt arbete när det är som allra bäst. Arbetsgruppen lägger ner otaliga timmar på att kunna bidra till att hålla landsbygden, bygdegården och minnet av det gamla skogsbruket levande."

Publicerad 29 maj 2018

Om krisen eller kriget kommer

Den 28 maj–3 juni skickar MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) ut broschyren "Om krisen eller kriget kommer" till Sveriges hushåll, på uppdrag av regeringen.

Tyngdpunkten i informationen ligger på hur människor kan förbereda sig för att klara vatten, mat, värme och kommunikation när samhällets service inte fungerar som vanligt. Syftet med informationen är att vi ska bli bättre förberedda på följderna som allvarliga olyckor, extremt väder, it-attacker eller militära konflikter ger. Spara din broschyr!

Mer information om broschyren på Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps webbplats. Webbplatsen Din Säkerhet erbjuder mer information om de områden broschyren tar upp.

Publicerad 28 maj 2018

Ny socialchef

Malin Johansson från Göteborg blir ny socialchef i Melleruds kommun. Läs mer i bifogat pressmeddelande.

Publicerad 22 maj 2018

Dalslands historia

På uppdrag av Dalslandskommunerna och Dalslands Turist AB har professor Dick Harrison skrivit en bok om Dalslands historia. Boken kommer ut 30 augusti, men fram till 30 juni kan den beställas till specialpris. Läs mer i bifogad PDF-fil.

Publicerad 14 maj 2018

Få en ny vän

Som ett led i kommunens integrationsarbete startar Arbetsmarknadsenheten och biblioteket konceptet "Få en ny vän". Intresserade att delta är välkomna till biblioteket onsdag 9 maj kl 12.00-14.00. Läs mer i bifogad PDF-fil. Intresseanmälan kan du göra på denna sida.

Publicerad 7 maj 2018

Tipstävling

På Bomässan i Vänersborg hade vi en tipstävling i Melleruds kommuns monter. Nu är vinnarna utsedda och du hittar facit till tävlingen plus vinnarnas namn nedan.

Läs mer om Tipstävling

Publicerad 2 maj 2018

Kolonilotter

Melleruds kommun har nu börjat att bättra på befintliga odlingslotter som finns vid bågskyttebanan sedan många år tillbaka. Vi kommer att förbättra jorden som man ska odla i. Vi kommer även att sätta upp ett enklare staket runt området. Vill du hyra, så kontaktar du Medborgarkontoret, där du kan få information och hjälp.

Publicerad 26 april 2018

Fin placering för Melleruds kommun

I rankingen över 2017 års "Håll Sverige Rent-kommun" kommer Melleruds kommun på 27:e plats av samtliga kommuner i Sverige. Det är ett avancemang på 30 platser jämfört med 2016. En stor eloge till Förråd- och serviceenhetens personal som har stor del i detta.

Det är Håll Sverige Rent som gör rankingen. Läs mer om hur den görs här.

Publicerad 22 mars 2018

Socialchefen slutar

Roger Granath har arbetat knappt ett år som socialchef och går nu vidare till Uddevalla kommun som Utvecklingschef inom socialförvaltningen.

Läs mer om Socialchefen slutar

Publicerad 15 mars 2018

Minskade kostnader

Kommunens kostnader för ekonomiskt bistånd fortsätter att minska. Under årets två första månader var kostnaden 11 % lägre än under samma period 2017. Det innebär sänkta kostnader med 200 000 kr.

Fast anställd personal, ett strukturerat arbetssätt och regelbunden uppföljning ger resultat och att fler når egen försörjning. Dessutom pekar tydliga mål från Socialnämnden ut riktningen.

Vi kommer att utöka samarbetet med arbetsmarknadsenheten för att än fler ska nå egen försörjning.

Publicerad 6 mars 2018

Kulturhistorisk byggnadsinventering

En kulturhistorisk byggnadsinventering har genomförts i Melleruds tätort. Den går att köpa på Medborgarkontoret för 100 kr. Den går även att läsa gratis som ett PDF-dokument.

Fler kulturhistoriska byggnadsinventeringar

Publicerad 1 mars 2018

Melleruds kommun ringer inte runt och frågar om avlopp fungerar

Vi har fått information om att privata fastighetsägare blir uppringda där någon utger sig för att vara Melleruds kommun. Frågor har ställts om avloppet fungerar och om det går att spola i toaletten. Dessa samtal är inte från kommunen. Tänk på att kommunens servicepersonal har legitimation. Vi rekommenderar att inte släppa in någon i ert hem utan att fråga efter legitimation.

Publicerad 20 februari 2018

Digital anslagstavla

Melleruds kommun har en digital anslagstavla. På anslagstavlan, som du hittar uppe till höger, kommer du att kunna ta del av tillkännagivande av kommunfullmäktige och nämndernas möten, kallelser, anslag och protokoll. Här kan du också ta del av lediga jobb och pågående detaljplaner inom kommunen.

Anslagstavlan är ett krav enligt den nya kommunallagen från den 1 januari 2018. Syftet är att tillgängliggöra information om de ärenden som behandlas. En annan nyhet är att fullmäktiges möten ska tillkännages, inte kungöras som det hette i den tidigare kommunallagen. Du vet väl att fullmäktiges möten är öppna för allmänheten – välkommen att komma och lyssna!

Publicerad 17 januari 2018

Jultävlingen

Nu är pristagarna i 2017 års jultävling utlottade. Du hittar namnen på dem samt facit till tävlingen om du klickar här.

Publicerad 10 januari 2018

Sidan uppdaterades 10 september 2019