Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta surfa på denna webbplats accepterar du cookies.

Var med och avfallsplanera

Vad innehåller soppåsen?

Under 2017 tas en ny avfallsplan fram som ska omfatta de fyra kommunerna Bengtsfors, Färgelanda, Dals-Ed och Mellerud. Syftet är att erbjuda en användarvänlig och hållbar avfallshantering till invånare och verksamhetsutövare i kommunen. Nya avfallsplanen ska gälla 2018-2025.

Nedan listas information i punktform. För mer information, kontakta Maria Melkersson 0530-181 76 eller Patrik Tellander 0530-182 16.

Vad är en avfallsplan? Och hur berör det mig?

 • Avfallsplanen tillsammans med föreskrifter om avfallshantering utgör tillsammans kommunens Renhållningsordning som styr hur avfallshanteringen går till i kommunen.
 • Avfallsplanen är inte bara vara ett verksamhetsdokument för renhållningsavdelningen utan ett styrande dokument för hela den kommunala verksamheten!
 • Planen innehåller mål om avfallshantering och en plan för hur målen ska uppnås.

Varför tas en gemensam avfallsplan fram?

 • Skapa förutsättningar för samarbete över kommungränsen
 • Ge ansvariga politiker och tjänstemän en helhetsbild över avfallshanteringen och möjlighet att påverka utvecklingen
 • Avfallshanteringen ska bidra till en hållbar utveckling
 • Bidra till nationella, regionala, och lokala mål
 • Kunna informera och samråda med berörda innan förändringar genomförs
 • Öka förutsättningarna för att olika delar i kommunernas organisation och styrmedel strävar i samma riktning
 • Uppfylla lagkrav om avfallsplanering

Var med och påverka!

 • Arbetet med framtagandet av ny avfallsplan är i startskedet och kommer att pågå under 2017
 • Under processen kommer det ges möjlighet att lämna synpunkter- hur tycker du att avfallshanteringen fungerar i kommunen? Vad tycker du kan bli bättre? Maila synpunkter till maria.melkersson@mellerud.se eller patrik.tellander@mellerud.se
 • När renhållningsordningen är klar kommer den att ställas ut i cirka 4 veckor på remiss, där invånare, myndigheter, föreningar och andra intressenter kan lämna synpunkter på den föreslagna planen.

Var med och påverka - infoblad pdf (pdf)

Avfallsplan - Tidsplan pdf (pdf)