Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta surfa på denna webbplats accepterar du cookies.

X

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Stöd till lokala föreningslivet

Från kommunens sida ser vi mycket allvarligt på följderna av spridningen av covid-19. Vi följer utvecklingen noga och har på uppdrag av kommunledningen upprättat en samordningsgrupp för att se till att våra samhällsviktiga verksamheter fungerar. Melleruds kommun vill göra det vi kan för att underlätta för våra lokala föreningar i denna svåra tid. Vi avser att stödja det lokala föreningslivet med anledning av covid-19 på följande sätt:

LOK-aktivitetsstöd

För föreningar som beviljas LOK-aktivitetsstöd för 2020, kommer bidraget utbetalas på samma nivå som för 2019 trots att föreningar eventuellt behöver ställa in aktiviteter med anledning av covid-19. Förutsättning för utbetalning av LOK- aktivitetsstöd är som vanligt att föreningar skickar in årsmötesprotokoll, verksamhetsberättelse inklusive bokslut och revisionsberättelse till Medborgarkontoret. Vid årets slut ska rapportering av genomförda aktiviteter lämnas som vanligt.

Drifts- och hyresbidrag

Drifts- och hyresbidrag som är beviljade kommer att betalas ut trots att föreningar eventuellt behöver ställa in aktiviteter med anledning av covid-19. Förutsättning för utbetalning av drifts- och hyresbidrag är som vanligt att föreningar skickar in årsmötesprotokoll, verksamhetsberättelse inklusive bokslut och revisionsberättelse och verksamhetsplan för 2020 till Medborgarkontoret. Vid årets slut ska rapportering av genomförda aktiviteter lämnas som vanligt.

Avbokning

Vid avbokning av kommunens idrottshallar och konferenslokaler debiteras ingen avgift.

Dispens att lämna in årsredovisningen senare

Då föreningar kan komma att behöva skjuta på sina årsmöten med anledning av att minska smittspridning av covid-19, finns möjlighet att ansöka om dispens med att lämna in årsmötesprotokoll. Om en förening vill ha dispens ska man först kontakta Medborgarkontoret.

Övrigt

För att underlätta för föreningar har regeringen även gått ut med att ideella föreningar som har en skatt att betala och som fått tillfälliga betalningsproblem kan söka anstånd hos Skatteverket.

 

Kontakta oss gärna vid frågor

Medborgarkontoret

dovile.bartuseviciute@mellerud.se

0530-189 00

  

Publicerad: 1 april 2020