Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta surfa på denna webbplats accepterar du cookies.

Translate
X

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Spåret

En ny verksamhet i Mellerud, för unga arbetslösa mellan 16 och 30 år

Spåret är en del av det ungdomscentralarbete som håller på att utvecklas i kommunen.

Verksamheten "Spåret" syftar till att samordna aktiviteter för målgruppen unga arbetslösa 16 - 30 år. För att bryta negativa livsmönster, skapa motivation, träffa andra i liknande situation, få hjälp att ta sig vidare. Komma upp på morgonen och skaffa sig hälsosamma vardagsrutiner. Med lågtröskelverksamhet menas att deltagandet är frivilligt och det inte ställs några direkta krav på motprestationer. Däremot kan uppföljningsbara överenskommelser göras individuellt med deltagarna. Utifrån deltagarnas behov kan stöttning och hjälp ges genom att slussa dem vidare till rätt instans. Målet är att möta individen där den är och skapa relationer. Till att börja med kanske det är gott nog att bara komma dit för en fika med en trygg vuxen.

"Spåret" kan ses som ett servicekontor för målgruppen.

Samlingsplats och öppettider

"Spåret" bedrivs i ungdomshuset Stinsens lokaler på Järnvägsgatan 5. Ingång från gården innanför grindarna.

Uppstart sker torsdag den 16 maj och har därefter öppet tisdagar och torsdagar 9.00-12.00 fram till den 27 juni.

Verksamheten stänger sedan för uppföljning/utvärdering. Från och med måndag den 26 augusti är "Spåret" öppen fullt ut, måndagar, tisdagar, torsdagar och fredagar 

Samverkansaktörer 

AME, Arbetsförmedlingen, Individ- och familjeomsorgen, socialpsykiatrin, skolan, Försäkringskassan och Ungdomsmottagningen. Fler aktörer kan engageras och det är önskvärt att på sikt vidareutveckla verksamheten, för att kunna bidra till ett varierat utbud av tjänster för de unga.

Publicerad: 13 maj 2019