Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta surfa på denna webbplats accepterar du cookies.

Rekrytering för företagare

Arbetsförmedlingens digitala tjänst Rekryteringsguiden föreslår arbetsgivaren det mest lämpliga rekryteringssättet för den kompetens man söker. Det kan vara att publicera en annons, söka i en stor kandidatbank där både arbetssökande och ombytessökande finns eller få hjälp att ordna rekryteringsträffar.

Rekryteringsguiden som lanserades under hösten 2018 har tagits fram av Arbetsförmedlingen och kommer att finnas hos olika aktörer, bland annat på kommuners webbplatser. Tanken är att göra den så tillgänglig som möjligt för företagare runtom i landet. Mellerud är en av de första kommunerna att testa konceptet.

”En av styrkorna med rekryteringsguiden på kommunens webbsida, förutom att det är ett snabbt och enkelt verktyg för arbetsgivare att hitta den mest lämpade vägen att rekrytera, är att den visar på det fördjupade samarbetet mellan kommun och arbetsförmedlingen för att skapa ett gynnsamt företagsklimat. Rekryteringsguiden kan även skapas ett underlag för dialog mellan arbetsgivare, kommun och arbetsförmedlingen angående framtida samarbete för att komma till rätt med arbetskraftsbrist inom vissa yrkesgrupper och kommuner.” säger Patrik Jatko, Företagsrådgivare Arbetsförmedlingen i Vänersborg.

”Det finns idag ett rekryteringsbehov hos företagen i kommunen och genom rekryteringsguiden kan man på ett enkelt och lättillgängligt sätt söka efter företagens behov. Även kommunen har ett stort värde i rekryteringsguiden för sina tjänster. Rekryteringsträffar är en intressant tjänst som kommer att hjälpa företagen med urval och även på ett smidigt sätt kunna ordna möten med flera företag samtidigt hos företagen eller digitalt. Kommunens samverkan med arbetsförmedlingen och dialogen med företag kommer nu att förenklas och vi ser fram emot att vara med i Rekryteringsguidens pilotprojekt som även kommer att gynna företagsklimatet i kommunen” säger Marie Hörnlund, Näringslivsutvecklare i Melleruds kommun.

Du hittar Rekryteringsguiden på vår hemsida under Näringsliv och arbete, följ denna länk: Rekryteringsguiden

I närtid kommer vi tillsammans med Arbetsförmedlingen att bjuda in arbetsgivare till ett möte där det finns möjlighet att testa Rekryteringsguiden samt diskutera kompetensförsörjning med Arbetsförmedlingens företagsrådgivare. Inbjudan skickas ut så snart datum är satt.

Rekryteringsguiden baserar sina rekryteringsrekommendationer efter arbetsmarknadsprognoser, geografisk placering och kunskapskrav och föreslår den lämpligaste rekryteringstjänst som Arbetsförmedlingen erbjuder. Som företagare behöver du skapa ett konto för att utnyttja tjänsterna ”Sök kandidat” och ”Annonsera”. Det är inte förknippat med några kostnader att använda Rekryteringsguiden.

Vid frågor, kontakta näringslivsutvecklare Marie Hörnlund, e-post marie.hornlund@mellerud.se

Publicerad: 7 mars 2019