Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta surfa på denna webbplats accepterar du cookies.

X

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Process för framtiden i Dals Rostock

I januari gjorde VGR en utlysning för "Hållbar platsutveckling" där platser i Västra Götaland hade möjlighet att söka stöd för att arbeta med en process på platsen. Processen ska ha ett syfte att stärka samarbetet mellan olika parter på platsen och forma ett sätt att arbeta tillsammans som är långsiktigt hållbart.

I samarbete mellan föreningar, företag och kommunen skickades en ansökan in från Dals Rostock. Bakgrunden till ansökan är att vi har många olika aktörer i Dals Rostock- ett starkt föreningsliv, många företag, kommunen och att platsen är fantastisk med mycket potential. Vi såg ett behov av att stärka samarbetet mellan aktörerna, bland annat på grund av det ökade besöks-trycket, kommunens process med detaljplan och framtida tågstopp. 

Det är kommunen som är processägare och det är även kommunen som bidrar med den ekonomiska summan som krävs för att få processtödet. Företag, föreningar och kommunen bidrar med ideell tid som även detta räknas som en investering i processen.

I maj kom det glädjande beskedet att Dals Rostock är en av sex platser som fått beviljat stöd från VGR, detta i gott sällskap av Strömstad, Färgelanda, Hyppeln, Tumleberg och Lundsbrunn. 

VGRs motivering till beslutet:

Kroppefjällsområdet i Mellerud, är vackert beläget med naturreservat, välbevarade historiska byggnader, badsjö, promenadslingor och nyrenoverat Bed and Breakfast. Men utvecklingen av natur och rekreationsområdet behöver kopplas samman med omgivningarna och de aktörer som finns i det omkringliggande samhället såsom Brunnsparken, servicebutiken, skola, företagare och föreningar.

Syftet med processen är att öka tillgängligheten och attraktionskraften kring Dals Rostock för de som bor och verkar här idag men även för att göra orten mer attraktiv för besökare, framtida boende och framtida företag. Kommunen, de aktiva föreningarna och företagen på platsen kommer tillsammans formulera en plan för att utveckla Kroppefjälls området, samhället och hela Dals Rostock som destination samt att skapa en stabil organisation och ekonomisk grund för att platsen ska få en stark grogrund att leva vidare på.

Denna organisation kommer underlätta kommunikationen och ansvarsfördelningen mellan företagare, föreningslivet och kommunen och säkerställa en långsiktig utveckling för området. Det stärkta nätverket kommer göra att det är mer attraktivt och lättare för nya företag att etablera sig och redan befintliga föreningar/företag att växa. Ett bra samarbete skapar ett tryggt sammanhang och detta gör platsen mer attraktiv att bo på och flytta till. Processen ägs av kommunen men drivs i samverkan med representanter för föreningar och företag på platsen och med involvering av hela lokalsamhället. I området finns bland annat idrottsföreningar, kulturförening, flera företag inom handel och besöksnäring samt övriga företag.

Kommunens kommentar

Detta blir en spännande arbetsprocess, där flera lokala aktörer tillsammans med företrädare för kommunen utvecklar Dals-Rostock med omnejd, säger Morgan E Andersson, kommunstyrelsens ordförande. Mitt intryck är att det finns en väldigt stark drivkraft hos de lokala aktörerna och det är ju också de som tagit initiativet till denna satsning. Dals-Rostock med omnejd har så mycket att erbjuda såväl för boende som för besökare. Med denna satsning tar vi ytterligare ett steg i utvecklingsarbetet.

Sammanfattning av processen

- Kartläggning och helhetsbild kring de olika processer som är igång i Dals Rostock för utarbetandet av gemensam målbild.

- Att under processtiden ta fram en plan för hanteringen av det ökade besökstrycket på Kroppefjälls-området. Bland annat ansvarsfördelning praktiskt och ekonomiskt.

- Integrera platsutvecklings-arbetet med kommunens detaljplans-arbete.

- Skapa en samarbetsgrupp/ett utvecklingsbolag med en stabil organisation och ekonomisk grund, som har möjlighet att fortsätta arbetet långsiktigt efter processlut.

Tillsammans med representanter från föreningar och företag har kommunen anlitat Eva Petrén som processledare. Eva bor och är verksam i Dals Rostock. Hon har stor drivkraft och engagemang för att utveckla orten. Första arbetet i processen är att grundläggande kartlägga var vi är idag. Detta sker genom att processledaren kontaktar företag och föreningar. Det kommer även vara möjligt att för dig som boende i Dals Rostock bidra med din bild av platsen. Det är viktigt att så många som möjligt får berätta om vad de tycker om Dals Rostock idag och om man har en tanke om vad platsen ska utveckla. Vill du vara med och tycka till i processen, maila till dalsrostockby@gmail.com så kommer du få ett frågeformulär att fylla i.

Publicerad: 5 juli 2021