Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta surfa på denna webbplats accepterar du cookies.

X

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Pris till Emma

Kommunalekonomernas förening KEF delar årligen ut ett pris för "Årets Insats". Priset för 2020 har tilldelats Emma Lindquist, Melleruds kommun.

Motivering: Som projektledare för ett nytt molnbaserat ekonomisystem, i samverkan med fyra Dalslandskommuner och dess bolag och kommunalförbund, har hon haft en betydande nyckelroll som projektledare och har varit den som drivit projektet framåt. Med sitt engagemang och driv har hon gjort en insats inte bara för Melleruds kommun utan även för de andra Dalslandskommunerna.

Emma vill understryka att vi är många som genomfört vårt projekt tillsammans och vill samtidigt TACKA alla för insatser under de senaste åren.

Hon säger också att projektet inte är färdigt utan arbetet med implementering och utveckling fortsätter under hösten.

"Årets Insats" delas ut enligt nedan kriterier:

"Syftet med priset/utmärkelsen är att uppmuntra de anställda i den svenska offentliga sektorn att dela med sig av sina erfarenheter och idéer samt att uppmuntra det dagliga arbetet. Styrelsen för Kommunalekonomernas förening har ställt upp följande kriterier:

Utveckling av kommunalekonomin i den egna organisationen, till exempelvis besparingsåtgärder, förnyelse- och förändringsarbete, ekonomisystemet, uppföljning, utvärdering, administrativ utveckling.

Unik bredd av engagemang för kommunal ekonomi.

En inspiratör bland kollegor i den egna organisationen.

Initiativtagare till ett utvecklingsprojekt inom den egna organisationen"

Publicerad: 19 augusti 2020