Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta surfa på denna webbplats accepterar du cookies.

Pressmeddelande 1 mars 2019

Melleruds kommun deltar i arbetet med att utveckla krisberedskap för offentliga kök

Livsmedelsverket har det nationella ansvaret för att stärka krisberedskapen inom livsmedelssektorn. En del av arbetet handlar om att stärka krisberedskapen för offentliga kök. Melleruds kommun har tillsammans med sex andra kommuner, Livsmedelsverket och Försvarsmakten deltagit i ett nationellt projekt. Projektet har till syfte att utveckla krisberedskapen i offentliga kök. Läs mer om projektet och ta del av resultatet här.

Melleruds kommun har bland annat bidragit med en krismeny och förslag på råvaror som kommunerna bör ha hemma för sina offentliga kök som serverar mat till skolor och äldreomsorg.

- En krismeny behöver vara flexibel och utgå från de råvaror som finns i lager, oavsett om det är ordinarie lager eller om det är kompletterat från "krisberedskapslager", säger Martin Zetterström, kostchef i Melleruds kommun.

Livsmedel är livsviktigt för oss alla, både inom kommunens verksamhet och för oss som individer. Alla medborgare behöver därför bygga upp en egen beredskap inför kriser. Bland annat behöver du tänka igenom ditt behov av mat. På Dinsäkerhet.selivsmedelsverket.se och i broschyren Om krisen eller kriget kommer kan du läs mer om hur du bygger upp din egen krisberedskap.

Publicerad: 1 mars 2019