Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta surfa på denna webbplats accepterar du cookies.

Translate
X

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Posom i Mellerud – avtackning och ny organisation

I början av april bjöd Melleruds kommun genom kommunstyrelsens ordförande, Morgan E. Andersson, in de som varit engagerade i Posom Mellerud fram till och med februari 2019.
– Detta är ett viktigt arbete och kommunen vill uttrycka sin tacksamhet, säger Morgan E. Andersson.
Syftet var att framföra kommunens tack till dessa eldsjälar som nu slutat sitt uppdrag inom posom Mellerud. Flera av deltagarna har varit med under många år. Den kanske störst eldsjälen, Jan Berglöv, har på frivillig basis varit med från mitten av 90-talet då Melleruds kommun startade sin posom-grupp. Glenn Nordling, Birgitta Trulsson och Mia Palm tillhör också eldsjälarna.

Ny organisation från 1 mars 2019
Posom står för psykiskt och socialt omhändertagande vid allvarliga händelser och katastrofer. Med katastrof menas en allvarlig händelse eller extraordinär händelse där tillgängliga resurser är otillräckliga i förhållande till det akuta behovet och belastningen är så hög att normala kvalitetskrav trots adekvata åtgärder inte längre kan upprätthållas. Varje kommun väljer själv om den vill ha en posom-grupp och hur denna ska organiseras.
Posom ersätter inte kommunens eller annans ordinarie stödjande verksamhet för människor i utsatthet eller arbetsgivares arbetsmiljöansvar. Utan gruppen är ett komplement till ordinarie verksamhet och ska kunna slussa hjälpbehövande till annan ordinarie stödverksamhet.
Vid insatser kommer den nya posom-organisationen att arbeta på liknande sätt som den förra organisationen. Precis som tidigare är det enbart vissa samhällsfunktioner som är behöriga att aktivera posom. En nyhet är att posom-gruppen nu utvidgats med fler aktörer. Närhälsan, polisen, räddningstjänsten och socialtjänsten är nya. Skolan och Svenskan Kyrkan fortsätter delta som tidigare. Alla dessa aktörer är viktiga före, under och efter insatser med posom, till exempel vid utbildningar, övning och för att omhänderta erfarenheter från inträffade händelser.
En annan nyhet är att de som deltar i posom-gruppen ska vara anställda, antingen inom kommunen eller hos de samverkande aktörerna. Deltagarna behöver uppfylla vissa kriterier där bland annat formell utbildning och krav på att kunna hantera sekretess är viktiga kvalifikationer.
I år har den nya posom-gruppen redan samlats ett par gånger. De nya stödpersonerna har utbildats bland annat i krisreaktioner hos människor, planen med rutiner för posom och så har deltagarna varit på studiebesök på den mottagningsplats som vid behov kan öppnas av posom.
Sedan tidigare samverkar Dalslandskommunernas posom-grupper för att på sikt kunna stötta varandra vid omfattande händelser eller katastrofer. Nätverksträffar genomförs regelbundet och nyligen genomfördes en utbildning för alla posom-grupper i Dalsland.

Publicerad: 11 april 2019