Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta surfa på denna webbplats accepterar du cookies.

Ny tobakslag från 1 juli 2019

Riksdagen har beslutat om en ny tobakslag som kommer att börja gälla den 1 juli 2019. Nuvarande rökförbud utvidgas genom den nya lagen till att omfatta vissa allmänna platser utomhus – bland annat uteserveringar, entréer till rökfria lokaler och andra utrymmen som allmänheten har tillträde till, inhägnade platser huvudsakligen avsedda för idrottsutövning och lekplatser som allmänheten har tillträde till. Rökförbudet utvidgas samtidigt till att omfatta bland annat elektroniska cigaretter och örtprodukter för rökning. Det införs också en tillståndsplikt för försäljning av tobaksvaror. Även den som redan idag säljer tobak kommer att behöva ansöka om tillstånd.

I korthet innebär den nya lagen följande stora ändringar:

  • Platser med rökförbud omfattar fler produkter än tobaksrökning
  • Det blir fler platser med rökförbud
  • Det införs tillståndsplikt för tobaksförsäljning
  • Antalet portioner i en snusförpackning regleras i lag
  • Det införs regler om spårbarhets- och säkerhetsmärkning av tobaksvaror.

 

Fastighetsägare och verksamhetsansvariga svarar för efterlevnad
Du som äger eller på annan grund förfogar över en lokal, ett annat utrymme eller ett område utomhus som omfattas av rökförbudet, ansvarar för att miljöerna hålls rökfria.

Målet - ett rökfritt Sverige år 2025
Att införa rökförbud på fler allmänna platser kan bidra till att minska tobaksbruket, minska den passiva rökningen samt nå målet om ett rökfritt Sverige till år 2025.

Läs mer

Dalslandskommunerna har, tillsammans med Säffle kommun, gemensam handläggning av serveringstillstånd samt tillsyn av tobakslagen, alkohollagen, lagen om e-cigaretter med påfyllnadsbehållare samt lagen om receptfria läkemedel. På denna sida finns vanliga frågor och svar kring nya lagen.

Folkhälsomyndighetens webbplats kan du läsa mer om den nya lagen.

Publicerad: 27 juni 2019