Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta surfa på denna webbplats accepterar du cookies.

X

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Nu startar arbetet med att lyfta centrum i Mellerud

Ritning över centrum i Mellerud

Nu påbörjar kommunen arbetet med att rusta upp Köpmantorget och anslutande vägar och trottoarer i Melleruds centrum. Målet är att skapa ett levande och trivsamt centrum för verksamheter, föreningar, boende och besökare.

I samråd med olika intresseorganisationer och föreningar har kommunen beslutat att utföra en upprustning av centrum. I planen ingår att rusta upp Köpmantorget, skapa fasta och enhetliga uteserveringar, synliggöra infarter till centrum från Europaväg 45 (E45) och skapa nya parkeringsmöjligheter. Kommunen har avsatt 2 miljoner kronor av investeringsbudgeten till projektet som kommer att vara färdigt i slutet av året.

Köpmantorget

Köpmantorget utgör grunden i utformningen när nya mötesplatser skapas och tillgängliggörs. Målet med projektet är att skapa ett levande och trivsamt centrum som är attraktivt för verksamheter och föreningar samt vara en trevlig mötesplats för boende och besökare. På torget kommer planteringen i mitten att tas bort och öppna upp för en flexiblare yta för torghandel med infällda eluttag i marken. En ny byggnad med sittrappor, scen, förråd och toalett kommer att ersätta den nuvarande kioskbyggnaden. Fontänen kommer att ersättas och parkbänkar kommer att renoveras och få  belysning.

En anslutande del av arbetet på Köpmantorget har redan påbörjats vid kvarteret Börsen. Där görs trottoaren nu bredare för att skapa enhetliga uteserveringar och förbättra både framkomligheten och tillgängligheten för gående

Ritning över Köpmantorget i Mellerud

Infarter till centrum från E45

Infarterna till centrum från E45 på Storgatan och Nygatan kommer att markeras tydligare genom belysta entréstolpar som välkomnar till centrum. En del av träden på Storgatan kommer även att bytas ut och nuvarande träd kommer att flyttas till andra platser i kommunen.

Samverkan med intresseorganisationer

Planerna för upprustningen har tagits fram i dialog med olika intresseorganisationer i kommunen som har fått tycka till om utformningen utifrån olika perspektiv. Några av de organisationer och föreningar som har fått tycka till är; Ungdomsrådet, Köpmannaföreningen, Kommunala funktionshinderrådet, Kommunala pensionärsrådet och Ritningsgranskarrådet.

Arbeten kommer att påbörjas under våren och planeras in för att minska påverkan för verksamheter, torghandlare, invånare och besökare i centrala Mellerud. Projektet kommer att vara färdigt i slutet av året.

Publicerad: 5 maj 2021