Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta surfa på denna webbplats accepterar du cookies.

X

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Melleruds kommun – ett lärande exempel för att öka delaktigheten i samhället enligt Myndigheten för delaktighet

Det finns många goda exempel på hur kommuner och myndigheter arbetar med tillgänglighet på olika sätt för att öka delaktigheten i sina verksamheter. I januari 2023 publicerade Myndigheten för delaktighet ett exempel om Melleruds kommuns arbete med tillgänglighet.

20221207_123206

Anna Granlund, projektledare för Melleruds kommuns tillgänglighetsplan och Christina Eriksson, tillgänglighetssamordnare.

Myndigheten för delaktighet (MFD) är en kunskapsmyndighet som ska främja genomförandet av funktionshinderspolitiken. Detta gör de genom att utveckla och sprida kunskap om hinder för delaktighet samt stödja ansvariga samhällsaktörer. Att publicera lärande exempel på hur andra gör för att öka delaktigheten i samhället är en del av deras arbete.

Melleruds kommun som lärande exempel

Melleruds kommun tillfrågades i vintras om Myndigheten för delaktighet kunde få intervjua oss om vårt arbete med att ta fram handlingsplanen för att publiceras som ett lärande exempel.

–  Det gör mig stolt och varm i hjärtat att Melleruds kommuns planarbete angående tillgänglighet på ett utmärkt sätt har framhållits som gott exempel av MFD, säger Christina Eriksson som är samordnare för kommunens arbete enligt handlingsplanen för tillgänglighet.

När kommunen skulle ta fram en ny handlingsplan för arbetet med tillgänglighet ville vi göra det med ett brett deltagande och med olika kompetenser. Vi tog hjälp av kommunala funktionshinderrådet, länsstyrelsen och de kompetenser som finns internt inom organisationen.

– Att handlingsplanen är framtagen tillsammans med olika kompetenser, att vi knyter an arbetet till ordinarie styrsystem och processen vi använde för att ta fram handlingsplanen uppfattar jag väckte särskilt intresse, säger Anna Granlund som var projektledare när kommunens tillgänglighetsplan togs fram.

Läs mer

Här kan du ta del av kommunexemplet Kunskap kärnan i Melleruds tillgänglighetsplan - MFD

Läs mer om vårt arbete med Tillgänglighet - Melleruds kommun

Publicerad 1 februari 2023