Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta surfa på denna webbplats accepterar du cookies.

X

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Hälsocheck 2020

Samtliga föreningar och organisationer med verksamhet i Melleruds kommun kan nu ansöka om att få kvittera ut en Hälsocheck, för att ordna aktiviteter anpassade utifrån corona för seniorer 65 år och uppåt.

I ett första skede kommer det att finnas fem Hälsocheckar á 10 000 kr att ansöka om. Endast en Hälsocheck per förening eller organisation och det är först till kvarn som gäller.

Enligt anvisningar från miljö- och hälsorådet ska aktiviteterna anpassas och utformas utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer. De ska även:

 • vara kostnadsfria för samtliga deltagare
 • ha ett stort fokus på fysik aktivitet
 • ge deltagarna stimulans och inbjuda till social gemenskap
 • stimulera både kvinnor och mäns deltagande
 • främja integration

Det är inte möjligt att kvittera ut en Hälsocheck för aktiviteter som riktar sig enbart till den egna föreningens eller organisationens medlemmar, eller som förutsätter att deltagarna redan utövar en viss typ av aktivitet.

Ansökan ska vara Melleruds kommun tillhanda senast fredag 30 oktober och ska innehålla följande:

 • namn på sökande förening/organisation
 • adress till föreningen/organisationen
 • beskrivning av aktiviteten och hur den anpassas utifrån rekommendationer
 • datum för aktivitetens genomförande
 • budget där de kostnaderna redovisas
 • kontaktpersonens namn, telefonnummer och e-post

Ansökan skickas via e-post till glenn.nordling@mellerud.se eller per post till Melleruds kommun, 464 80 Mellerud. Märk kuvertet ”Hälsocheck”.

De aktiviteter som beviljas medel kommer att presenteras i en gemensam artikel i Melleruds nyheter samt på kommunens hemsida och officiella Facebooksida.

Föreningen eller organisationen ansvarar för att administrera anmälningar samt att efter genomförda aktiviteter lämna redovisning, inklusive en ekonomisk redovisning.

För mer information kontakta:

Glenn Nordling, folkhälsostrateg, 0530-181 03, glenn.nordling@mellerud.se

Med hopp om att motverka social isolering bland våra äldre till följd av covid-19.

Publicerad: 8 oktober 2020