Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta surfa på denna webbplats accepterar du cookies.

X

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Därför rapporterar inte Melleruds kommun om bekräftade fall av covid-19

Vi förstår att det finns frågor och en oro om antalet bekräftade fall av covid-19 i Melleruds kommun just nu. Här kommer en förklaring till vad som ligger bakom kommunens ställningstagande att inte generellt gå ut med information om antalet smittade i kommunen.

Melleruds kommuns uppdrag är att värna om invånare, vår personal och personer inom våra verksamheter. Vi informerar om vart man kan vända sig för att få trovärdig information, vilka aktörer som ansvarar för vad, hur kommunen hanterar situationen och vad var och en kan göra för att minska smittspridningen med anledning av covid-19. Denna information finns bland annat samlad på kommunen hemsida.

Eftersom vissa uppgifter är sekretessbelagda kan vi inte uttala oss om antalet eller enskilda bekräftade fall av covid-19 i våra verksamheter. Detta kan framstå som fyrkantigt och osympatiskt, men det är för att skydda våra omsorgstagares personliga integritet. Att inte lämna ut uppgifter om omsorgstagare till obehöriga är en viktig förutsättning för förtroendet för vården och den kommunala omsorgen.

Uppgifter om bekräftade fall av covid-19 är föränderliga. När vi denna vecka blev tillfrågade av Sveriges Radio P4 Väst om vi har några konstaterade fall av covid-19 i vår omsorg, svarade vi utifrån aktuellt läge. Svaret var: nej, vi har i nuläget inget bekräftat fall inom socialförvaltningen. På frågan som sedan ställdes, om vi har haft några bekräftade fall i våra verksamheter, har vi svarat ja. Vad som har hänt i enskilda fall kan vi inte gå in på i detalj om med hänvisning till patientsekretessen och den enskildes integritet.

Vid bekräftade fall av covid-19 hos en brukare har vi en rutin för kommunikation. Där framgår bland annat vilka vi informerar. Att ge information till drabbades anhöriga, om samtycke ges av den drabbade, är en del av detta.

För antalet bekräftade fall av covid-19 i kommunen, är det Smittskyddsenheten inom Västra Götalandsregionen som ansvarar för den informationen. Deras budskap är att det finns en samhällsspridning av covid-19 i hela regionen. Västra Götalandsregionen redovisar löpande, öppen statistik över antalet fall på sin hemsida. Västra Götalandsregionens information om covid-19 och läget i regionen

Publicerad: 30 april 2020