Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta surfa på denna webbplats accepterar du cookies.

X

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Campus Dalsland kan startas

Dalslandskommunerna tillsammans med Årjängs kommun har ställt sig bakom ett förslag om ett högskolecampus i Dalsland. Behovet av att öka utbildningsnivån och tillgodose efterfrågan av personer med eftergymnasial utbildning ligger till grund för satsningen. Campus Dalsland kan bli en avgörande positiv faktor för den fortsatta utvecklingen i Dalsland och sydvästra Värmland.

En förstudie har genomförts och som första åtgärd ska en projektledare/verksamhetsledare anställas. Projektledaren/verksamhetsledaren ska bland annat arbeta vidare med finansieringsfrågor och med rekrytering av medarbetare.

Förstudien talar för snabbstart av Campus Dalsland och nu ska utbildningsutbudet konkretiseras. Redan 2022 kan programutbildning bli en realitet. Tanken är att Campus Dalsland ska lokaliseras till Bäckefors och i den fastighet som inrymmer Dalslands Sjukhus finns stora ändamålsenliga lokaler tillgängliga som kan anpassas och byggas om. Ett förverkligat Campus Dalsland kan bli en avgörande positiv faktor för den fortsatta utvecklingen i Dalsland och sydvästra Värmland.

- Det primära från ett Mellerudsperspektiv är att utbudet och tillgången till högre utbildning i Mellerud och Dalsland på det här sättet kan utvecklas och förstärkas, säger Morgan E. Andersson (C), kommunstyrelsens ordförande Melleruds kommun.

- I det arbete som nu startar fokuserar vi samordningsaspekterna. Det vill säga samordning av den samlade efterfrågan på högre utbildning i de sex berörda kommunerna, studievägledning och utvecklade kontakter med universitet och högskolor. Jag tror också att vi nu bygger en bra grund för stärkta kontakter med aktörer inom näringslivsutveckling såsom Industriella utvecklingscentrum (IUC), Innovatum, ALMI med flera.

Förberedelser har pågått under ett par år och förstudien har genomförts med stöd av Vinnova, Verket för innovationssystem, en förvaltningsmyndighet som sorterar under Näringsdepartementet. Vinnova har till bland annat i uppgift att främja hållbar tillväxt. Arbetet med förstudien har letts av samverkansstrategen vid Högskolan Väst, Lena Lindhé.

Här kan läsa eller spara ner förstudien

Publicerad: 27 januari 2021