Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta surfa på denna webbplats accepterar du cookies.

Afrikansk svinpest

De senaste åren har afrikansk svinpest spridit sig i Europa. Den finns nu i Sveriges närområde, till exempel hos vildsvin i Estland, Lettland, Litauen, Italien, Polen, Rumänien, Bulgarien, Ungern, Ryssland och Belgien. Sjukdomen är ett stort hot mot tamgrisar och vildsvin, men ofarlig för människor.

Viruset som ger afrikansk svinpest kan finnas i charkvaror. Allmänheten kan hjälpa till att förhindra att sjukdomen sprider sig genom att aldrig lämna matrester ute i naturen. Man kan också hjälpa till genom att rapportera fynd av döda vildsvin för att smitta ska kunna upptäckas så tidigt som möjligt.

Att tänka på
I sommartid är det många som äter utomhus i skog och mark. Många är också på resande fot och äter vid rastplatser. Jordbruksverket vill därför ha vår hjälp att sprida budskapet att man ska slänga matrester i soptunnan och inte i naturen.

Informationsmaterial
Jordbruksverket har även tagit fram informationsmaterial som kan användas för att informera allmänheten. Bland annat en affisch som kan sättas upp inom kommunen. En plåtskylt har även tagits fram som Trafikverket kommer att placera på utvalda rastplatser i södra Sverige.

Läs mer
Hos Jordbruksverket kan du bland annat läsa mer om afrikansk svinpest, ta del av informationsmaterialet på olika språk och ta del av hur du kan rapportera misstänkta fall. 

Publicerad: 25 juni 2019