Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta surfa på denna webbplats accepterar du cookies.

X

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

1 juni införs nya riktlinjer och avgifter för dig med färdtjänsttillstånd

För dig som har tillstånd att resa med färdtjänst gäller från den 1 juni nya riktlinjer och avgifter. Bland annat kan du resa inom hela Västra Götalands län utan att behöva ansöka om riksfärdtjänst. Barnkonventionen har arbetats in i riktlinjerna och de särskilda villkoren som har funnits för arbetsresor fasas ut när ditt tillstånd löper ut. Egenavgiften blir avståndsbaserad med 55 kronor i grundavgift vilket berättigar till 10 kilometers resa. Kostnaden därutöver blir 3 kronor per fullföljd kilometer.  

I samband med införandet av nya riktlinjer har kommunen arbetat fram en särskild informationsbroschyr om Färdtjänst. Broschyren har sänts hem med post till dig som har färdtjänsttillstånd. De finns också att hämta på Medborgarkontoret.  

En annan nyhet när det gäller färdtjänsthandläggningen är att den under våren har digitaliserats och standardiserats genom programverktyget Lifecare. 

Läs mer om de nya riktlinjerna och den nya avgiftsmodellen under Färdtjänst i Melleruds kommun

Publicerad: 1 juni 2021