Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta surfa på denna webbplats accepterar du cookies.

X

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Omsättningsbaserat stöd till enskilda näringsidkare

Många enskilda företag har drabbats hårt av pandemin och har inte heller kunnat dra nytta av de tidigare stödåtgärder som presenterats. Regeringen har därför föreslagit ett nytt stöd för enskilda näringsidkare som har fått ett större omsättningstapp till följd av coronapandemin. Det nya stödet beräknas träda ikraft från slutet av oktober.

Många enskilda näringsidkare har drabbats hårt ekonomiskt till följd av den pågående pandemin, inte minst enskilda näringsidkare inom kultursektorn och besöksnäringen. Vissa av dessa företag har inte kunnat dra nytta av de åtgärder som hittills har presenterats, som t.ex. stöd vid korttidspermittering och omställningsstöd. Mot denna bakgrund föreslår regeringen ett stöd på 3,5 miljarder kronor till dessa företag under 2020. I budgetpropositionen för 2021 föreslås att ytterligare 1,5 miljarder kronor avsätts för 2021. Regeringens förslag föreslås träda ikraft så snart som möjligt, troligen i slutet på oktober.

Omsättningsstödet har stora likheter med omställningsstödet, men riktar sig specifikt till enskilda näringsidkare som har fått ett större omsättningstapp till följd av den pågående pandemin.

Läs mer om stödets utformning här Omsättningsbaserat stöd till enskilda näringsidkare

Publicerad: 5 oktober 2020