Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta surfa på denna webbplats accepterar du cookies.

Intresseorganisationer

I Mellerud finns ett flertal företagarföreningar som verkar för näringslivets utveckling.

De medverkar till att skapa ökade kontaktytor och samarbete mellan medlemmarna.

Föreningarna har också goda kontakter med kommunen, organisationer och myndigheter. Gemensamt för nedanstående första fem föreningar är att de ingår i kommunens Näringslivsråd.

Företagarna Mellerud
Ordförande Patrik Adamsson
Telefon 0530-204 14
E-post patrik@trepo.se
Föreningen ingår i Riksorganisationen Företagarna, distrikt Fyrbodal. Lokalavdelningen företräder små och medelstora företag.

Melleruds Industriförening
Ordförande Bertil Larsson
Telefon 076-840 14 98
E-post bertil.larsson@iusinnovation.se 
Den tillverkande industrin dominerar bland Industriföreningens medlemmar.

Köpmannaföreningen  Mellerud
Ordförande Mona Christiansson
Telefon 070-651 01 92
E-post mona.christiansson@telia.com
Föreningen samordnar och tar tillvara handel- och servicenäringen i Melleruds intressen. Föreningen är en viktig samarbetspartner för att utveckla Mellerud som handelcentra.

MellerudsNavet
Ordförande Joachim Friberg
Telefon 0521-26 26 40
E-post
joachim.friberg@cela.nu  

MellerudsNavet är en lokal förening för samtliga företagare i olika branscher. Föreningen arbetar med lokala arrangemang och liknande för näringslivets räkning.

Ung Företagsamhet 

Projektledare Fyrbodal Linn Fritzwik

E-post linn.fritzwik@ungforetagsamhet.se
Ung Företagsamhet utvecklar kreativitet hos ungdomar i grundskola och gymnasium, bland annat genom att de får prova på att starta och driva företag.

Ett Dalsland i Tillväxt (eDIT)

Verksamhetsledare Ulrika Hedkrok

Telefon 0730-35 58 50
E-post info@ettdalslanditillvaxt.se

eDIT samordnar och genomför kompetensutveckling lokalt i Dalsland för arbetsgivare i Dalsland.

Hemsidor med information om företagsetableringar, samarbeten och utveckling av företag:

Stöd till dig som har en idé och vill starta eller utveckla företag 


Sidan uppdaterades 8 februari 2019