Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta surfa på denna webbplats accepterar du cookies.

X

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Enkät Covid-19 & kompetens/rekryteringsbehov

Covid-19 fortsätter att påverka vårt lokala näringsliv. I slutet av mars 2020 genomförde vi en kartläggning för att få en ögonblicksbild av företagens nuläge och utmaningar. Nu behöver vi Er hjälp igen med att svara på några frågor. Vi behöver få en ny samlad bild av nuläget samt även en framtidsspaning gällande behov kring kompetensförsörjning, rekrytering och praktikplatser. Detta för att kunna stötta Er företagare på bästa sätt

Det ser olika ut

Covid-19 har påverkat vårt lokala näringsliv och många företagare har berättat att det har inverkat stort på deras verksamheter. Vi har även förstått att det hos vissa företag är först nu som problemen börjar. Vi vill gärna få in en samlad bild hur det ser ut totalt sett, mer än från de företag som har varit i kontakt med oss. Det är därför viktigt att ni hjälper oss genom att skicka in enkäten

Uppföljande enkät för nytt nuläge och framåtblick

Melleruds kommun gjorde i mars en kartläggning över hur det lokala näringslivet hade påverkats av pandemin. Vi fick in ett stort antal svar vilket möjliggjorde att vi kunde navigera i nuläget och hitta vägar framåt. Nu har vi levt med pandemin snart ett år och vi behöver återigen Er hjälp. Vi behöver få en ny samlad bild av nuläget samt även en framtidsspaning för att kunna stötta er företag på bästa sätt.

Vi är mycket tacksamma om du tar dig tid att fylla i enkäten. Vi ber om ursäkt om du som företagare får dubbletter av utskicket då vi försöker nå ut brett genom alla våra kanaler. Det är viktigt att ni bara svarar en gång! Svara på enkäten nedan senast den 12 februari

Frågor och kontakt

Har du frågor om kommunala åtgärder, regionala/nationella stödinsatser eller andra företagsrelaterade frågor? Kontakta vår Näringslivsutvecklare Jenny Christensen

Varmt tack för att Ni bidrar och hjälper oss med detta arbete! Ta hand om Er!

COVID-19 & Kompetensbehov

Företagsinformation


COVID-19 och effekter på ditt företag

Anges endast vid ökning
Kompetensförsörjning och rekryteringsbehov


Om du önskar kontakt, ange dina kontaktuppgifter längst ner i enkäten.Kontaktuppgifter

 


Sidan uppdaterades 17 januari 2021