Fritidsladdning

Rabatt på Västtrafiks Fritidskort för ungdomar

Kommunen har en målsättning att prioritera barnfamiljer och unga.
Därför har kommunen beslutat att erbjuda rabatt på Västtrafiks Fritidskort.
Erbjudandet gäller för ungdomar från årskurs 8 till och med gymnasiet.

Sidan uppdaterades 7 februari 2023