Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta surfa på denna webbplats accepterar du cookies.

X

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Medlemsbidrag

Bidrag till handikapporganisationer

Handikapporganisationer har rätt till kommunalt lokalt aktivitetsstöd och bidrag till föreningslokaler. Till stöd för administration och andra omkostnader utgår dessutom ett medlemsbidrag med 30 kronor/betalande medlem boende i Melleruds kommun. Bidraget baseras på antalet medlemmar året före ansökningsåret.
Sista ansökningsdag 31 maj varje år. Poststämpelns datum gäller.
Obs! För sent inkommen ansökan berättigar inte till bidrag. Om särskilda skäl föreligger kan Kommunstyrelsen besluta om undantag från denna regel.


Sidan uppdaterades 25 oktober 2019