Kommunalt investeringsbidrag

Bidrag kan beviljas till:  

  • Materialkostnader för nybyggnation, tillbyggnation och ombyggnation av egenägda, arrenderade eller långtidshyrda lokaler och anläggningar. 
  • Insatser som uppkommit på grund av särskilt stora renoverings- eller underhållsbehov. 
  • Insatser för att skapa mötesplatser, särskilt för ungdomar. 
  • Tillgänglighetanpassning.
  • Vissa åtgärder för energieffektivisering eller för miljöförbättring, till exempel uppvärmningssystem eller avloppshantering. 
  • För nyanskaffning av material, maskiner, redskap, inventarier och dylikt som har en varaktighet på minst fem år.

Ansökan om investeringsbidrag sker löpande under året.

PDF-dokument Riktlinjer för kommunalt investeringsbidrag

Kontakt

Medborgarkontoret
E-post: medborgarkontoret@mellerud.se
Telefon: 0530-189 00
Storgatan 13
Mellerud

Öppettider:

Måndag-torsdag: kl. 8.00-16.00
Fredag: kl. 8.00-15.00

Besök till kommunkontoret övrig tid sker efter bokade besök.

Sidan uppdaterades 26 oktober 2021