Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta surfa på denna webbplats accepterar du cookies.

X

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Föreningsbidrag

I Melleruds kommun har föreningar möjlighet att söka bidrag för aktiviteter och lokalhyror.

För att kunna få bidrag som förening måste man ta fram ett handlingsprogram för drogförebyggande arbete.

• Föreningarna kan erhålla kontantbidrag, subventionerade lokaler m.m.
• Bidragen är avsedda att täcka viss del av kostnader för den lokala verksamheten samt en viss del av hyres- och driftskostnader.
• För att underlätta nyetablering av föreningsverksamhet kan nybildad barn- och ungdomsförening erhålla stöd.
• Riktat bidrag kan efter prövning utgå i de fall det anses angeläget att stödja speciell verksamhet.
• Bidrag till förening som inte bedöms falla inom det ordinarie bidragssystemet prövas av ansvarig politisk nämnd.

Föreningar kan också stöda särskilt stöd för integration av nyanlända. Blanketten för detta finns på kommunens hemsida under Blanketter/Föreningsstöd.

Drift och hyresbidrag

Vem kan få stöd?

• Föreningen ska ha stadgar som är godkända av riksorganisationen eller kommunen.
• Föreningen ska ha minst 10 medlemmar som regelbundet deltar i föreningens verksamhet.
• Föreningen ska bedriva sin verksamhet och ha huvuddelen av sina medlemmar i kommunen.
• Föreningen ska normalt inte påräkna föreningsstöd om den tillhör någon av följande  kategorier: ekonomiska föreningar, politiska vuxenföreningar, elevföreningar (gäller ej skol-IF), knutna till svenska kyrkan, knutna till svenska försvaret, stödföreningar (supporterföreningar).

Lokalt aktivitetsstöd (LOK - stöd)

Melleruds kommun antar från och med 2015 samma ansökningsdatum som Riksidrottförbundet angående LOK-stöd och dessa är 25 februari samt 25 augusti.

Nytt är även att vi har höjt beloppet och erbjuder föreningarna 8 kr i stöd för åldrarna 7-20 år från och med 2016. Vi erbjuder även ledarstöd på 24 kronor per ledare och sammankomst. Vid fler än en ledare per sammankomst utgår ytterligare ett belopp på 6 kronor.

OBS: För ansökningar om LOK-stöd som avser verksamhet genomförd före den 1 januari 2015 ska av Melleruds Kommun tidigare fastställda regler för statligt lokalt aktivitetsstöd tillämpas.


Sidan uppdaterades 24 februari 2021