Särskola

Om du har ett funktions-hinder finns möjlighet
att få börja i särskola.

Sidan uppdaterades 4 oktober 2022