Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta surfa på denna webbplats accepterar du cookies.

X

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Vill du vara med och skapa liv och rörelse på vårt torg i Mellerud?

Direktupphandling av Tjänstekoncession- Torgbyggnaden på Köpmantorget

Melleruds kommuns ambition med verksamheten som kommer bedrivas på torget är att under sommarsäsongen få liv och rörelse runt torgbyggnaden.

Hyra för lokalen kommer vara 250 kr för säsongen 1 juni - 31 augusti 2021.

För visning av lokalen samt eventuella frågor kontakta fastighetschef Peter Mossberg på telefon 0530-181 89.

Sista dag att lämna anbud är 22 april 2021.

Anbud lämnas i slutet kuvert på Medborgarkontoret, Storgatan 13, 464 31 Mellerud senast 22 april 2021, märk kuvertet med ”Torgbyggnad
Köpmantorget”.

I ert anbud vill vi att ni lämnar:
• Beskrivning av den verksamhet ni önskar bedriva.
• Utbudet i verksamheten för allmänheten
• Vilka öppettider ni avser ha
• Personalstyrka för verksamheten (hur många kommer att arbeta
samtidigt, kommer verksamheten bidra med sommarjobb för
skolungdomar eller liknande?)
• Kontaktuppgift till anbudlämnare (telefon och mejladress)

Utvärdering:
En grupp inom kommunen kommer att utvärdera inlämnade anbud utefter nedanstående punkter. Punkterna kommer att värderas var för sig på en
skala mellan 1-5. Poängen slås sedan samman och det anbud med högst utvärderingspoäng är det vinnande anbudet och kommer få teckna avtal
för bedrivande av verksamhet i torgbyggnaden på Köpmantorget.

Poäng:
1 = Avser att utvärderingskriteriet inte uppfyller den kvalitet vi som beställare förväntar oss av verksamheten.
2 = Avser att utvärderingskriteriet knappt uppfyller acceptabel nivå på den kvalitet vi som beställare förväntar oss av verksamheten.
3 = Avser att utvärderingskriteriet uppfyller en kvalitet som är godtagbar för vad vi som beställare förväntar oss av verksamheten.
4 = Avser att utvärderingskriteriet uppfyller väl den kvalité vi som beställare förväntar oss av verksamheten.
5 = Avser att utvärderingskriteriet utmärkt uppfyller den kvalité vi som beställare förväntar oss av verksamheten.

Utvärderingspunkter:
1. Hur väl bidrar verksamheten som komplement till övriga verksamheter kring torget samt liv och rörelse på torget?
2. Hur väl passar verksamheten för allmänheten? Kan alla ta del av verksamheten, är verksamheten inriktad inom något visst område som inte alla har nytta av?
3. Öppettider för verksamheten?

Vid lika poäng väger det första utvärderingskriteriet ovan högst, d.v.s. vinnande anbud blir då den anbudsgivare som vid lika totalpoäng har
högst poäng för kriterier 1 ovan, vid lika poäng även för detta kriterium kommer lottning att ske.

Denna upphandling sker genom en direktupphandling enligt lagen (2016:1147) om upphandling av koncessioner, LUK. Ingen ersättning
utgår från Melleruds kommun för utförande av uppdrag, ersättningen utgår i en rättighet att ta betalt från gäster till verksamheten.
Entreprenören ska avstå från besittningsskydd av lokalen.

Välkomna med ert anbud!


Sidan uppdaterades 8 april 2021